BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Bendros informacinės sistemos valstybės įstaigų buhalterinei apskaitai tvarkyti sukūrimas

 

 

 

Projekto vykdytojas: Lietuvos Respublikos finansų ministerija

Projekto pavadinimas:Bendros informacinės sistemos valstybės įstaigų buhalterinei apskaitai tvarkyti sukūrimas“
Projekto kodas: 10.1.1-ESFA-V-913-01-0003
Veiksmų programa:Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas
Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis

Projekto tikslas: sudaryti sąlygas viešojo sektoriaus subjektams buhalterinę apskaitą tvarkyti efektyvia, funkcionalia, automatizuota bendra informacine sistema ir didinti centralizuotai tvarkomos buhalterinės apskaitos patikimumą ir kokybę.

Projekto aprašymas: Projektui įgyvendinti yra apibrėžti du pagrindiniai uždaviniai: užtikrinti vieningą (standartizuotą) centralizuotai tvarkomos buhalterinės apskaitos veiklos modelį Projekto apimtyje esančiuose viešojo sektoriaus subjektuose; užtikrinti bendros informacinės sistemos buhalterinei apskaitai tvarkyti naudojimą visuose Projekto apimtyje esančiuose viešojo sektoriaus subjektuose.

Atsižvelgus į Projekto tikslą ir keliamus uždavinius, Projekto įgyvendinimas išskiriamas į: bendros buhalterinės apskaitos informacinės sistemos veiklos procesų standartizavimo ir diegimo modelio parengimą, kurio metu nustatomi vieningi viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos tvarkymo reikalavimai ir optimalūs vieningi apskaitos bendroje buhalterinės apskaitos informacinėje sistemoje procesai; bendros buhalterinės apskaitos informacinės sistemos modernizavimą ir diegimą, kurio metu sukuriama bendra buhalterinės apskaitos informacinė sistema ir įdiegiama visuose Projekto apimtyje esančiuose viešojo sektoriaus subjektuose.

Bendra buhalterinės apskaitos informacinė sistema veiks visuose viešojo sektoriaus subjektuose, kurių buhalterinę apskaitą Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatyme nustatyta tvarka centralizuotai tvarkys Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019 m. III ketv. – 2022 m. IV ketv.

Projekto vertė: 4 997 981 Eur.

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-02-22