ES parama 2004-2006 m.

Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą, ES struktūrinių fondų parama skirta pagal Lietuvos 2004-2006 m. bendrąjį programavimo dokumentą (BPD). Pirmuoju programavimo periodu įgyvendinta daugiau kaip 3,5 tūkst projektų ir 895 ml. Eur ES lėšų panaudota socialinės ir ekonominės intrastruktūros, žmogiškųjų išteklių, gamybos plėtrai, kaimo plėtrai ir žuvininkystei bei techninei paramai.

 

Susiję dokumentai:

Lietuvos 2004-2006 m. bendrasis programavimo dokumentas

Galutinė Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento įgyvendinimo ataskaita

BPD vertinimų apžvalga (2010 m.)

ES struktūrinių fondų poveikio BVP vertinimas (2009 m., santrauka atnaujinta 2012 m.), Vertinimo ataskaita 2009 (LT) ir priedas (LT), santrauka (EN), Atnaujinta santrauka 2012 (LT)

Kokybinis ir kiekybinis pasiektų Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento tikslų ir uždavinių vertinimas (2010 m.), Vertinimo ataskaita (EN) ir priedas (LT)

BPD finansuotų projektų sąrašas

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-07-10