BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


ES struktūrinės paramos vertinimas 2011 m.

Projekto vykdytojas: Lietuvos Respublikos finansų ministerija

Projekto pavadinimas: ES struktūrinės paramos vertinimas 2011 m.

Projekto kodas: VP4-1.3-FM-01-V-04-007

Veiksmų programa: Techninės paramos veiksmų programa

Fondas: Europos socialinis fondas

Projekto aprašymas: Vadovaujantis LRV 2010-08-25 nutarimo „Dėl komisijos 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos klausimams spręsti sudarymo ir atsakomybės už pasirengimą panaudoti 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinę paramą paskirstymo“ 3.1.6 punktu ir įgyvendindama Lietuvos Respublikos pasirengimo panaudoti 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinę paramą darbų tvarkaraščio, patvirtinto LR finansų ministro 2011-05-05 įsakymu Nr. 1K-176, 1.7.2 punktu, Finansų ministerija turi atlikti Lietuvos 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos strateginių programavimo dokumentų išankstinį vertinimą. Pagrindiniai vertinimo uždaviniai: įvertinti teminių prioritetų pagrįstumą ir jų suderinamumą su ES2020 strategija, Bendruoju Strateginiu dokumentu (CSF), partnerystės kontraktu ir kt. ES dokumentais; įvertinti siūlomų produkto ir rezultato rodiklių aiškumą ir tinkamumą; įvertinti rodiklių kiekybinės išraiškos patikimumą, pagrindžiant produktų indėlį į siekiamus rezultatus; įvertinti finansinių išteklių ir produkto rodiklių kiekybinės išraiškos suderinamumą; įvertinti veiksmų programų administracinius ir valdymo gebėjimus; įvertinti stebėsenos sistemos kokybę ir vertinimui reikalingų duomenų rinkimą; įvertinti VKS efektyvumą bei atlikti strateginį pasekmių aplinkai vertinimą. Bus parengta viena integruota ex-ante vertinimo ataskaita, kurią sudarys: SPAV ataskaita, administravimo sistemų vertinimo ataskaita, kiekvienos veiksmų programos ex-ante vertinimo ataskaitos.

Projektui skirtas finansavimas (eurais): 347 544,02 Eur

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-02-22