BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


ES struktūrinės paramos vertinimas Lietuvoje 2010 m. (Techninės paramos veiksmų programa)

Projekto vykdytojas: Lietuvos Respublikos finansų ministerija

Projekto pavadinimas: ES struktūrinės paramos vertinimas Lietuvoje 2010 m.

Projekto kodas: VP4-1.3-FM-01-V-03-002

Veiksmų programa: Techninės paramos veiksmų programa

Fondas: Europos socialinis fondas

Projekto aprašymas: Projekto paraiškoje numatytais vertinimais siekiama tobulinti ES struktūrinės paramos panaudojimą ir už jį atsiskaityti. Pagal šį projektą planuojama atlikti 2010 m. ES struktūrinės paramos vertinimo plane numatytus 4 vertinimus: 1 einamąjį strateginį vertinimą (Finansavimo takoskyrų, siekiant užtikrinti dvigubo finansavimo prevenciją, vertinimas) ir 3 einamuosius veiklos vertinimus (ES fondų lėšų, skirtų 2007–2013 m. veiksmų programoms įgyvendinti, panaudojimo vertinimas; Aplinkosauginių reikalavimų įgyvendinimo vertinimas; Informavimo apie ES struktūrinę paramą ir jos viešinimo vertinimas). Prieš sudarant 2010 m. ES struktūrinės paramos vertinimo planą, buvo atlikta veiksmų programų įgyvendinimo situacijos analizė ir identifikuoti vertinimo poreikiai pagal išskirtus vertinimo prioritetus 2010 metams. Atlikus strateginį vertinimą bus pasinaudota išvadomis ir rekomendacijomis administruojant ir įgyvendinant veiksmų programas ir projektus, užtikrinant reikalavimus, susijusius su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu. Atlikus veiklos vertininimus bus atsižvelgta į vertinimo išvadas, imantis priemonių atsilikimui nuo ES fondų lėšų naudojimo plano pašalinti, tobulinant ES struktūrinių fondų administravimo sistemą ir taisykles, tobulinant informavimo apie ES struktūrinę paramą ir jos viešinimo sistemą.

Projektui skirtas finansavimas (eurais): 289 620,02 Eur 

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-02-22