BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


ES struktūrinės paramos vertinimas Lietuvoje 2010 m. (Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa)

Projekto vykdytojas: Lietuvos Respublikos finansų ministerija

Projekto pavadinimas: ES struktūrinės paramos vertinimas Lietuvoje 2010 m.

Projekto kodas: VP1-5.2-FM-02-V-02-001

Veiksmų programa: Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa

Fondas: Europos socialinis fondas

Projekto aprašymas: Projekto paraiškoje numatytais vertinimais siekiama tobulinti ES struktūrinės paramos panaudojimą ir už jį atsiskaityti. Pagal šį projektą planuojama atlikti 2010 m. ES struktūrinės paramos vertinimo plane numatytus 3 einamuosius veiklos vertinimus: ESF finansuojamų užimtumą skatinančių priemonių įgyvendinimo efektyvumo vertinimą; ESF finansuojamų mokymų kokybės ir efektyvumo vertinimą; Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto įgyvendinimo tarpinis vertinimą. Prieš sudarant 2010 m. ES struktūrinės paramos vertinimo planą, buvo atlikta veiksmų programų įgyvendinimo situacijos analizė ir identifikuoti vertinimo poreikiai pagal išskirtus vertinimo prioritetus 2010 metams. Atlikus šiuos vertinimus bus pasinaudota išvadomis ir rekomendacijomis rengiant finansavimo sąlygų aprašus ir nustatant reikalavimus Lietuvos darbo biržai, vertinant LDB įgyvendinamus projektus ir vykdant jų priežiūrą, rengiant kvietimus teikti paraiškas, tinkamiau ir efektyviau įgyendinant ŽIPVP 4 prioritetą.

Projektui skirtas finansavimas (eurais): 202 734,01 Eur 

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-02-22