BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


ES struktūrinių fondų paramos pagal BPD įgyvendinimo suderinamumo vertinimas

Projekto vykdytojas: Lietuvos Respublikos finansų ministerija

Projekto pavadinimas: ES struktūrinių fondų paramos pagal BPD įgyvendinimo suderinamumo vertinimas

Projekto kodas: VP4-1.3-FM-01-V-01-003

Veiksmų programa: Techninės paramos veiksmų programa

Fondas: Europos socialinis fondas

Projekto aprašymas: ES struktūrinių fondų paramos pagal Lietuvos 2004-2006 metų bendrąjį programavimo dokumentą įgyvendinimo suderinamumo vertinimas yra vienas iš BPD baigiamojo (ex post) vertinimo aspektų, kurio rezultatai bus naudojami atsiskaitant Europos Komisijai. Pagal Tarybos reglamento 1260/1999 37 straipsnį metinėse ir baigiamojoje BPD įgyvendinimo ataskaitose privaloma pateikti informaciją apie paramos suderinamumą su Bendrijos politika. Rengiant metines BPD įgyvendinimo ataskaitas buvo jaučiamas informacijos ir paramą administruojančių institucijų kompetencijos stoka šiuo klausimu, todėl nuspręsta pasitelkti kompetentingus išorės ekspertus šiam klausimui išanalizuoti. Analizės rezultatai bus apibendrinti įgyvendinant projektą parengtoje vertinimo ataskaitoje ir naudojami rengiant 2008 m. ir baigiamąją BPD įgyvendinimo ataskaitas. Be to, vertinimo ataskaitoje bus pateiktos rekomendacijos dėl ES struktūrinės paramos vidinio ir išorinio suderinamumo užtikrinimo 2007-2013 m. laikotarpiu. Šiuo projektu siekiama įvertinti ES struktūrinių fondų paramos pagal BPD įgyvendinimo vidinį suderinamumą (tarp BPD prioritetų, priemonių ir ES struktūrinių fondų), ES struktūrinių fondų paramos pagal BPD įgyvendinimo suderinamumą su nacionaliniais ir ES strateginiais dokumentais ir kitomis ES finansinėmis priemonėmis (Bendrijos iniciatyvos, EŽŪOGF garantijos ir kt.) ir geriau pasirengti ES struktūrinės paramos vidinio ir išorinio suderinamumo užtikrinimui 2007-2013 m. laikotarpiu.

Projektui skirtas finansavimas (eurais): 43 443,00 Eur 

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-02-22