BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų poveikio bendrajam vidaus produktui (BVP) vertinimas

Projekto vykdytojas: Lietuvos Respublikos finansų ministerija

Projekto pavadinimas: Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų poveikio bendrajam vidaus produktui (BVP) vertinimas

Projekto kodas: VP4-1.3-FM-01-V-01-001

Veiksmų programa: Techninės paramos veiksmų programa

Fondas: Europos socialinis fondas

Projekto aprašymas: Lietuvos Respublikos finansų ministerija, siekdama įvertinti  rodiklio "Realus BVP padidėjimas pagal pradinį scenarijų" pasiekimo lygį ir nustatyti ES struktūrinių fondų poveikį BVP, inicijuoja ES struktūrinių fondų poveikio BVP vertinimą, kurio metu bus analizuojami socialiniai ekonominiai pokyčiai 2004-2006 m. BPD įgyvendinimo laikotarpiu, kaip jie įtakojo BPD kiekybinius tikslus, analizuojamas BPD poveikis BVP pridėtinei vertei skirtinguose ūkio sektoriuose, palyginant planuotus ir pasiektus rezultatus. Siekiama įvertinti Lietuvos socialinės ir ekonominės situacijos pokyčius nuo BPD įgyvendinimo pradžios, palyginant su pradine situacija ir prielaidomis, pateiktomis BPD, bei pateikti rekomendacijas dėl ES struktūrinės paramos poveikio BVP didinimo 2007-2013 m. programavimo laikotarpiu. Planuojamas vertinimas prisidės prie ES struktūrinės paramos vertinimo plano tiklso, taip pat šis vertinimas atitinka prioritetines strateginių vertinimų sritis ir juo siekiama efektyvesnio ES struktūrinės paramos panaudojimo. Parengus vertinimo ataskaitą, suformulavus išvadas bei pateikus rekomendacijas, bus priimami sprendimai spręsti problemoms, kurios kyla, norint efektyviai įsisavinti ES struktūrinės paramos lėšas.

Projektui skirtas finansavimas (eurais): 86 886,01 Eur

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-02-22