BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Europos Sąjungos programų įgyvendinimas Lietuvoje

 

Europos Sąjungos programų įgyvendinimas Lietuvoje

Europos Sąjungos (ES) biudžetas – viena pagrindinių priemonių, siekiant įgyvendinti politinius ES prioritetus. Lietuva, būdama ES narė, prisideda prie ES biudžeto formavimo mokėdama nustatytas įmokas, taip pat dalyvauja įgyvendinant įvairias ES biudžeto programas ir gauna paramą iš jų.

Už ES biudžeto įgyvendinimą atsakinga Europos Komisija. Didžiąją dalį ES biudžeto (apie 80 proc. išlaidų) Europos Komisija įgyvendina kartu su valstybėmis narėmis pasidalijamojo valdymo būdu – šiuo būdu valdomi Europos struktūriniai ir investicijų fondai, žemės ūkio ir žuvininkystės sričių išlaidos, taip pat parama, skirta atominių elektrinių (tarp jų ir Ignalinos AE) veiklai nutraukti, Vidaus saugumo fondas bei Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas. 

Likusi ES biudžeto išlaidų dalis įgyvendinama netiesioginio valdymo būdukai asignavimus  įgyvendina įvairios tarptautinės organizacijos ar agentūros (paprastai taikoma išorės santykių srityje) – ir tiesioginio valdymo būdu – kai Europos Komisija ES programas įgyvendina tiesiogiai per savo generalinius direktoratus arba agentūras.

Toliau šiame puslapyje pateikiama informacija apie ES programas, įgyvendinamas tiesioginio valdymo būdu.

 

Lietuvos dalyvavimas įgyvendinant ES programas iki Lietuvos įstojimo į ES

1995 m. birželio 12 d. pasirašius Europos (asociacijos) sutartį, Lietuvai, kaip ir kitoms asocijuotoms šalims, buvo suteikta galimybė tiesiogiai dalyvauti įgyvendinant ES programas, tačiau aktyviau tai pradėta daryti nuo 1998 m., įsigaliojus Asociacijos Tarybos sprendimams dėl Lietuvos dalyvavimo mokymo, švietimo ir jaunimo programose Leonardo da Vinci, Socrates ir „Jaunimas Europai“ (Youth for Europe). 2002 m. Lietuva dalyvavo 10 ES programų, o 2003 m. – net 17 programų. Iki 2004 m. Lietuva, kaip ir kitos valstybės kandidatės, už dalyvavimą ES programose mokėjo dalyvio mokestį. 2004 m. ES nare tapusi Lietuva ES programose dalyvauja tomis pačiomis sąlygomis kaip ir senbuvės valstybės narės.

 

Lietuvos dalyvavimas 2014-2020 m. daugiametės finansinės programos ES programose

Remiantis naujausia Europos Komisijos kasmetine finansine ataskaita dėl 2016 metų ES biudžeto įgyvendinimo, iš viso per tiesioginio valdymo ES programas Lietuvos subjektų projektams buvo skirta apie 86,6 mln. eurų. Lietuvos subjektai daugiausia ES biudžeto paramos gavo dalyvaudami įgyvendinant šias programas: „Erasmus“ – 26,7 mln. eurų, „Horizontas 2020“ – 9,3 mln. eurų, „Maisto produktai ir pašarai“ – 3,8 mln. eurų, Europos infrastruktūros tinklų priemonę – 41,6 mln. eurų, „Life+“ – 1,3 mln. eurų, „Kūrybiška Europa“ – 0,6 mln. eurų, Užimtumo ir socialinių inovacijų programą – 0,6 mln. eurų.

Visos pagal 2014–2020 m. daugiametę finansinę programą patvirtintos tiesioginio valdymo būdu įgyvendinamos ES programos:

 • „Horizontas 2020“ (Horizon 2020);
 • Įmonių konkurencingumo ir mažųjų bei vidutinių įmonių programa (Competitiveness of enterprises and small and medium-sized enterprises (COSME));

 • Švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa „Erasmus visiems“ (Education, Training, Youth and Sport (Erasmus for all));

 • „Muitinė, „Fiscalis“ ir kova su sukčiavimu“ (Customs, Fiscalis and Anti-Fraud);
 • Europos infrastruktūros tinklų priemonė (Connecting Europe Facility (CEF));

 • „Energetikos projektai ekonomikos gaivinimui remti“ (Energy projects to aid economic recovery (EERP));
 • Europos Sąjungos užimtumo ir socialinių inovacijų programa (European Union Programme for Employment and Social Innovation (EaSI));

 • Aplinkos ir klimato politikos programa „Life+“ (Environment and climate action (Life+));

 • Teisių, lygybės ir pilietiškumo programa (Rights, Equality and Citizenship Programme);

 • „Sąjungos civilinės saugos mechanizmas“ (Union Civil Protection Mechanism);
 • Vartotojų programa (Consumer Programme);

 • Programa „Kūrybiška Europa“ (Creative Europe Programme);

 • Programa „Europa piliečiams“ (Europe for Citizens);

 • „Maisto produktai ir pašarai“ (Food and feed);
 • Sąjungos veiksmų sveikatos srityje programa (Programme for the Union's action in the field of health);

 • Teisingumo programa (Justice Programme).

 

Daugiau informacijos

Plačiau susipažinti su Europos Komisijos finansine ataskaita, kurioje pateikiami duomenys apie valstybių narių dalyvavimą įgyvendinant ES programas, galite čia.

Plačiau apie tiesioginio, netiesioginio ir pasidalijamojo valdymo būdais įgyvendinamas ES programas skaitykite čia.

 

Lietuvos Respublikos teisės aktai, reglamentuojantys Lietuvos dalyvavimą įgyvendinant ES programas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimas Nr. 452 „Dėl Lietuvos Respublikos dalyvavimo Europos Sąjungos programose koordinavimo ir atsakomybės“ (aktuali redakcija).

 

 


 
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-12-28