BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Europos Sąjungos struktūrinės paramos vertinimas ir vertinimo galimybių stiprinimas Lietuvoje 2009 m.

Projekto vykdytojas: Lietuvos Respublikos finansų ministerija

Projekto pavadinimas: Europos Sąjungos struktūrinės paramos vertinimas ir vertinimo galimybių stiprinimas Lietuvoje 2009 m.

Projekto kodas: VP4-1.3-FM-01-V-01-004

Veiksmų programa: Techninės paramos veiksmų programa

Fondas: Europos socialinis fondas

Projekto aprašymas: Projekto paraiškoje numatytais vertinimais siekiama tobulinti ES struktūrinės paramos panaudojimą ir už jį atsiskaityti. Pagal šį projektą planuojama atlikti 2009 m. ES struktūrinės paramos vertinimo plane numatytus vertinimus: 2 einamuosius strateginius vertinimus (Kokybinis ir kiekybinis pasiektų BPD tikslų ir uždavinių vertinimas; BPD priemonių įgyvendinimo ir jų poveikio Lietuvos žuvininkystės sektoriui vertinimas) ir 3 einamuosius veiklos vertinimus (Vastybės projektų planavimo, tinkamumo ir efektyvumo vertinimas; Einamasis stebėsenos rodiklių tinkamumo vertinimas; Specialiųjų atrankos kriterijų vertinimas) ir įgyvendinti vertinimo galimybių stiprinimo priemones Lietuvoje. Prieš sudarant 2009 m. ES struktūrinės paramos vertinimo planą, buvo atlikta veiksmų programų įgyvendinimo situacijos analizė ir identifikuoti vertinimo poreikiai pagal išskirtus vertinimo prioritetus 2009 metams. Strateginiai vertinimai leis nustatyti ES fondų poveikį Lietuvos ekonomikai, rezultatai bus naudojami atsiskaityti už ES struktūrinę paramą bei tobulinti jos įgyvendinimą; veiklos vertinimų rezultatai leis pagerinti ES struktūrinės paramos planavimą, projektų atranką bei stebėseną. Vertinimo galimybių stirpinimo priemonių įgyvendinimas padės stiprinti tikslinių grupių (Vertinimo koordinavimo grupės narių, kitų ES struktūrinę paramą administruojančių institucijų darbuotojų, nepriklausomų vertintojų, socialinių-ekonominių partnerių, visų pirma, dalyvaujančių Stebėsenos komiteto darbe ir pan.) gebėjimus vertinimo srityje, didinti vertinimo kokybę ir geriau panaudoti vertinimo rezultatus.

Projektui skirtas finansavimas (eurais): 608 202,04 Eur

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-02-22