BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Europos Sąjungos struktūrinės paramos vertinimo galimybių stiprinimas Lietuvoje

Projekto vykdytojas: Lietuvos Respublikos finansų ministerija

Projekto pavadinimas: Europos Sąjungos struktūrinės paramos vertinimo galimybių stiprinimas Lietuvoje

Projekto kodas: VP4-1.3-FM-01-V-01-002

Veiksmų programa: Techninės paramos veiksmų programa

Fondas: Europos socialinis fondas

Projekto aprašymas: Vertinimas vaidina svarbų vaidmenį ES struktūrinės paramos (toliau - ES SP) valdymo procese. Vertinimo rezultatai naudojami rengiant veiksmų programas, tobulinant jų įgyvendinimą ir už jį atsiskaitant. Tam, kad ES SP administruojančių institucijų darbuotojai būtų pasirengę kokybiškai atlikti vertinimą, o vertinimas taptų neatskiriama sprendimų priėmimo procesų dalimi, Lietuvoje turi būti kompleksiškai formuojamos ir stiprinamos vertinimo galimybės. Vertinimo galimybės suprantamos kaip vertinimui atlikti reikalingų žmonių išteklių, žinių, įgūdžių, taisyklių, procedūrų, normų ir tradicijų derinys. Projektas "ES struktūrinės paramos vertinimo galimybių stiprinimas Lietuvoje" tiesiogiai įgyvendina 2007-2013 metų ES struktūrinės paramos vertinimo plano 2 uždavinį "Stiprinti vertinimo galimybes Lietuvoje" ir sudaro prielaidas 1 uždaviniui "Organizuoti ir atlikti vertinimą, atitinkantį ES reglamentų reikalavimus ir nacionalinius vertinimo poreikius ir naudoti jo rezultatus" įgyvendinti.  Projekto įgyvendinimo metu atlikus vertinimo galimybių strateginį vertinimą bus parengta vertinimo galimybių (pasiūlos ir paklausos) stiprinimo galimybių studija ir priemonių planas, kuriame bus numatytos konkrečios priemonės vertinimo galimybėms Lietuvoje stiprinti per visą 2007-2013 m. laikotarpį. Taip pat bus įgyvendinamos konkrečios priemonės vertinimo galimybėms stiprinti: surengti mokymai, pažintiniai vizitai kitose ES šalyse, konferencija, parengti metodiniai dokementai, suorganizuotas vertinimo viešinimo renginys. Projekto tikslinė grupė visų pirma yra Vertinimo koordinavimo grupės nariai, kadangi projekto veiklos padės stiprinti VKG narių asmeninius vertinimo gebėjimus, tačiau bus įgyvendinamos ir kitos priemonės, kurios prisidės prie vertinimo galimybių stiprinimo instituciniame, tarp-instituciniame ir visuomenės lygmenyse.

Projektui skirtas finansavimas (eurais): 86 886,01 Eur 

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-02-22