BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Finansų ministerijos dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas

Projekto vykdytojas: Lietuvos Respublikos finansų ministerija

Projekto pavadinimas: Finansų ministerijos dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas

Projekto kodas: VP1-4.1-VRM-03-V-01-055

Veiksmų programa: Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa

Fondas: Europos socialinis fondas

Projekto aprašymas: Finansų ministerija nuolat daug dėmesio skiria dirbančiųjų kvalifikacijos ugdymui, panaudoja visas galimybes, kurias suteikia pagal Valstybės tarnybos įstatymą sukurta dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimo sistema. Tačiau didėjantys gyventojų lūkesčiai, nauji reikalavimai viešajam sektoriui, sudėtingos ir įvairialypės Finansų ministerijos vykdomos valstybės finansų tvarkymo funkcijos, ekonominio sunkmečio iššūkiai, lemia nuolatinį poreikį tobulinti dirbančiųjų kompetenciją. Dalyvavimas ES sprendimų priėmimo ir įgyvendinimo procese sudaro galimybes  perimti tarptautinę patirtį, tačiau kartu lemia naujų žinių ir įgūdžių poreikį. Lietuvos pirmininkavimas ES 2013 m. reikalaus ne tik profesinės kompetencijos, supratimo apie ES institucijų veiklą, bet ir gerų užsienio kalbų, darbo organizavimo, kompiuterinio raštingumo, derybų įgūdžių ir kt. Šiuo projektu   siekiama dirbantiesiems  suteikti aktualiausių profesinių žinių, sustiprinti gebėjimus, orientuotus į naujausius institucijos poreikius. Projekto įgyvendinimo metu išugdyti visų lygių vadovų administraciniai gebėjimai leis efektyviau valdyti strategiškai svarbios finansinės ekonominės krypties problemines situacijas, įgyvendinti racionalius nestandartinius sprendimus; pagerinta dirbančiųjų kvalifikacijos kokybė leis laiku ir kokybiškai atlikti pavestas funkcijas ir taip užtikrinti finansų ministerijos strateginio tikslo įgyvendinimą, sėkmingą bendradarbiavimą su tarptautinėmis finansų organizacijomis bei pasirengimą pirmininkauti ES 2013 m.; paspartės ir patobulės informacijos suinteresuotiems asmenims ir organizacijoms suteikimas ES darbinėmis kalbomis; sukurta ir įdiegta dirbančiųjų adaptacijos ir patirties sklaidos sistema leis specialias žinias perteikti ir praktinę darbo patirtį platinti didesniam dirbančiųjų skaičiui, naudojant vidinius žmogiškųjų išteklių šaltinius ir taupant biudžeto lėšas.

Projektui skirtas finansavimas (eurais): 284 910,51 Eur

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-02-22