BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Finansų ministerijos finansų valdymo ir apskaitos informacinės sistemos kūrimas ir diegimas

Projekto vykdytojas: Lietuvos Respublikos finansų ministerija

Projekto pavadinimas: Viešojo ir privataus sektorių partnerystės skatinimas

Projekto kodas: VP1-4.1-VRM-06-V-01-001

Veiksmų programa: Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa

Fondas: Europos socialinis fondas

Projekto aprašymas: Problema, poreikio pagrindimas: investicijų poreikis viešajai infrastruktūrai ir viešosioms paslaugoms plėtoti didėja. VPSP – viena iš finansavimo galimybių, plačiai taikoma tarptautinėje praktikoje. Lietuvoje egzistuoja poreikis vykdyti VPSP projektus, tačiau nėra centralizuoto VPSP proceso valdymo, koordinavimo ir priežiūros; viešojo sektoriaus subjektai, suinteresuoti vykdyti VPSP projektus, negauna profesionalios konsultacinės ir metodinės pagalbos. Problemos sprendimo būdas: subjekto metodinei ir konsultacinei pagalbai, rengiant ir įgyvendinant VPSP projektus paskyrimas, atitinkamos VPSP skatinimo kompetencijos jame sukūrimas; koordinuotas ir kryptingas viešojo sektoriaus darbuotojų gebėjimų VPSP srityje stiprinimas, prisidedantis prie VPSP proceso plėtros. Projekto tikslas: skatinti VPSP, sudarant atitinkamas teisines, institucines ir administracines sąlygas ir plečiant valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų žinias, gebėjimus ir įgūdžius šioje srityje. Projekto tikslinė grupė – valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojai ir darbuotojai, susiję su VPSP įgyvendinimu.  Tikslinės grupės poreikiai: su VPSP procesu susijusi oficiali, išsami, profesionali, centralizuota, standartizuota metodologinė ir konsultacinė pagalba, tipiniai dokumentai, rekomendacijos, metodikos, statistinė informacija, geroji tarptautinė ir nacionalinė patirtis. Projekto pridėtinė vertė: šiuo metu VPSP skatinimo proceso veiklos yra fragmentiškos, vykdomos neorganizuotai, menkai valdomos. Įgyvendinant projektą bus kuriama VPSP skatinimo sistema, užtikrinsianti kokybišką tikslinės grupės poreikių tenkinimą, užtikrinant gerosios praktiko sklaidą ir teikiant metodinę-konsultacinę pagalbą visuose VPSP projekto įgyvendinimo stadijose - identifikuojant VPSP projektą, vertinant alternatyvas, rengiant galimybių studiją, atrenkant privatų partnerį, sudarant VPSP sutartį, įgyvendinant VPSP projektą.

Projektui skirtas finansavimas (litais): 2 082 099,75 Eur

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-02-22