BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Lietuvos Respublikos finansų ministerija – Informavimas apie veiksmų programą

 

 

 

 

 

Projekto vykdytojas: Lietuvos Respublikos finansų ministerija

Projekto pavadinimas: Lietuvos Respublikos finansų ministerija – Informavimas apie veiksmų programą

Projekto kodas: 12.0.1-CPVA-V-202-01-0016

Veiksmų programa: 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programa

Fondas: Europos socialinis fondas

Projekto aprašymas: Projektas skirtas įgyvendinti 2014 -2020 m. ES fondų investicijų komunikacijos strategijoje, patvirtintoje 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komiteto 2014 m. gruodžio 11 d. posėdžio nutarimu Nr. 44P-2.1 (toliau – Komunikacijos strategija), numatytus tikslus ir uždavinius ir užtikrinti kokybišką galimų investicijų gavėjų bei projektų vykdytojų informavimą apie veiksmų programą, jos tikslus ir ES fondų teikiamas galimybes, pateikiant jiems išsamią informaciją apie atitinkamų fondų investicijas, bei informuoti visuomenę apie įgyvendinamų ir įgyvendintų projektų rezultatus, akcentuojant jų teikiamą naudą.

Projekto metu rengiama ir skleidžiama informacija visoms Komunikacijos strategijoje nurodytoms tikslinėms grupėms: visuomenei, pareiškėjams ir projektų vykdytojams, ekonominiams ir socialiniams partneriams.  Projekto metu bus įgyvendinamos šios veiklos: informavimo ir viešinimo veiklos planavimas ir vertinimas, informavimo ir viešinimo veiklos stebėsena, informavimo ir viešinimo priemonių įgyvendinimas, informavimo ir viešinimo gebėjimų stiprinimas bei kitos Komunikacijos strategijai įgyvendinti būtinos priemonės. Šios veiklos kasmet detalizuojamos metiniuose informavimo ir viešinimo priemonių planuose. Įgyvendinant šį projektą, bus užtikrinamas efektyvus, kokybiškas ir skaidrus informacijos tikslinėms grupėms apie ES struktūrines investicijas Lietuvai pateikimas, naudojant įvairias informacijos pateikimo priemones ir kanalus.

Projektui skirtas finansavimas iki 2022 m. gruodžio 31 d. (eurais): 3 324 327,95 eurų

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-02-22