BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Pereinamojo laikotarpio institucijų plėtros priemonė

Nuo 2004 m. PHARE programą pakeitė Europos Sąjungos parama pagal Pereinamojo laikotarpio institucijų plėtros priemonę (Transition Facility) (toliau – Pereinamojo laikotarpio priemonė), skirta tęsti Lietuvos institucijų administracinių gebėjimų stiprinimą bei padėti pašalinti administracinių gebėjimų spragas įgyvendinant Bendrijos teisės aktus ir užtikrinti jų vykdymą, t.y. tęsti darbus, pradėtus iki stojimo į ES laikotarpiu pagal PHARE programą, remiantis PHARE programos principais.

2004-2006 m. Lietuvai pagal Pereinamojo laikotarpio priemonę skirta apie 35,5 mln. eurų. Europos Komisijos ir LR Vyriausybės supratimo memorandumą dėl Pereinamojo laikotarpio priemonės įgyvendinimo galima rasti čia; patvirtintų projektų sąrašą - čia.

Pereinamojo laikotarpio priemonės įgyvendinimo instrumentai lieka panašūs kaip ir PHARE programos – Dvynių ir Trumpalaikiai Dvynių projektai, techninės pagalbos bei mažos apimties techninės pagalbos sutartys. Kaip ir PHARE programoje, visoms investicinėms projektų dalimis turi būti numatyta ne mažiau nei 25 procentai bendrojo finansavimo lėšų.

Visi projektai atitinka remtinas Pereinamojo laikotarpio priemonės sritis ir Europos Komisijos 2003 m. lapkričio mėn. išsamios monitoringo ataskaitos apie derybų įsipareigojimų įgyvendinimą prioritetus. Projektai taip pat atitinka LR Vyriausybės prioritetus, derybose dėl narystės ES prisiimtus įsipareigojimus, Lietuvos pasirengimo narystei ES programą ir t.t. Didelis dėmesys skiriamas Pereinamojo laikotarpio priemonės koordinavimui su kitais paramos instrumentais – Pereinamosios priemonės parama negali persidengti su gaunama parama pagal PHARE, ISPA arba SAPARD programas, bei parama iš Struktūrinių ar Sanglaudos fondų bei Šengeno priemonės (Šengeno priemonės remtinos sritys yra nurodytos Stojimo sutarties 35 straipsnyje).

Pereinamojo laikotarpio priemonės remtinos sritys yra nurodytos Stojimo sutarties 34 straipsnio 2 punkte:

„Pagalba skiriama ilgalaikiam poreikiui stiprinti institucinius gebėjimus tam tikrose srityse priemonėmis, kurios negali būti finansuojamos iš Struktūrinių fondų, ypač šiose srityse:

  • teisingumas ir vidaus reikalai (teismų sistemos stiprinimas, išorės sienų kontrolė, kovos su korupcija strategija, teisėsaugos pajėgumų stiprinimas);
  • finansų kontrolė;
  • bendrijų finansinių interesų apsauga ir kova su sukčiavimu;
  • vidaus rinka, įskaitant muitų sąjungą;
  • aplinkosauga;
  • veterinarijos tarnybų ir administracinių gebėjimų, susijusių su maisto sauga, stiprinimas;
  • žemės ūkio ir kaimo plėtros administracinės ir kontrolės struktūros, įskaitant Integruotą administravimo ir • kontrolės sistemą (IAKS);
  • branduolinė sauga (už branduolinę saugą atsakingų valdžios institucijų, joms techninę paramą teikiančių • organizacijų bei radioaktyvių atliekų tvarkymo valstybinių institucijų veiksmingumo ir kompetencijos stiprinimas);
  • statistika;
  • viešojo administravimo stiprinimas pagal poreikius, kurie nurodyti Komisijos išsamioje monitoringo ataskaitoje ir kurių neapima struktūriniai fondai.”

Projektai, finansuojami iš Pereinamojo laikotarpio priemonės lėšų, turi būti įgyvendinami vadovaujantis Pereinamojo laikotarpio institucijų plėtros priemonės programavimo vadovu bei taisyklėmis, patvirtintomis šiais teisės aktais: 

Eil. Nr. Programos Nr. Programos pavadinimas Programos įgyvendinimo pabaigos metai EK rašto, informuojančio apie programos pabaigą, data
1 2004/016-845 Kovos su sukčiavimu kontrolės sistemų stiprinimas prie išorinių ES sienų (Strengthening of the Anti-Fraud Traffic Control Systems at the EU External Border in Lithuania) 2012 m. 2012-04-13
2 004/016-925-01.01–2004/016-925-05.01 Pereinamojo laikotarpio institucijų plėtros priemonės įgyvendinimas Lietuvos Respublikoje 2004 m. (Implementation of the Transition Facility in the Republic of Lithuania for 2004) 2012 m. 2012-07-18
3 005/017-494-01.01–2005/017-494-05.01 Pereinamojo laikotarpio institucijų plėtros priemonės įgyvendinimas Lietuvos Respublikoje 2005 m. (Implementation of the Transition Facility in the Republic of Lithuania for 2005) 2012 m. 2012-10-05
4 2006/018-183-01.01–2006/018-183-04.01 Pereinamojo laikotarpio institucijų plėtros priemonės įgyvendinimas Lietuvos Respublikoje 2006 m. (Implementation of the Transition Facility in the Republic of Lithuania for 2006) 2012 m. 2012-12-21

* visos Pereinamojo laikotarpio institucijų plėtros priemonės programos užbaigtos.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-08-25