BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Valstybės iždo finansų valdymo ir apskaitos informacinės sistemos (FVIS) kūrimas, diegimas ir priežiūra

Projekto vykdytojas: Lietuvos Respublikos finansų ministerija

Projekto pavadinimas: Valstybės iždo finansų valdymo ir apskaitos informacinės sistemos (FVIS) kūrimas, diegimas ir priežiūra

Projekto kodas: VP1-4.2-VRM-03-V-01-080

Veiksmų programa: Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa

Fondas: Europos socialinis fondas

Projekto aprašymas: Finansų ministerija (toliau - FM) vykdo viešojo sektoriaus buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sistemos reformą, kurios tikslas - viešajame sektoriuje pereiti prie buhalterinės apskaitos tvarkymo taikant kaupimo principą bei viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau - VSAFAS). VSAFAS kelia naujus reikalavimus valstybės iždo,  tvarkančio valstybės viešuosius finansus apskaitos tvarkymui ir finansinių ataskaitų teikimui, o tai lemia naujų funkcijų atsiradimą. Dėl to iškilo poreikis peržiūrėti dabartines FM su valstybės iždo valdymu ir apskaita susijusias funkcijas, sukurti efektyviam darbui ir informacijos apsikeitimui reikalingas priemones. 2007 m. atlikus informacinių sistemų modernizavimo galimumo studiją nustatyta, kad apie 40 % valstybės iždui aktualių apskaitos sričių yra neautomatizuota, naudojamos įvairios tarpusavyje neintegruotos sistemos.Todėl nustatytas poreikis įsigyti ir įdiegti naują finansų valdymo ir apskaitos sitemą IS. Projekto tikslas - siekti efektyvesnio ir racionalesnio valstybės piniginių išteklių valdymo tobulinant viešojo administravimo subjektų finansinių išteklių apskaitą, sudarant sąlygas tvarkyti apskaitą pagal VSAFAS. Šio projekto pridėtinė vertė – įdiegta sistema ne tik užtikrins valstybės iždo piniginių išteklių apskaitos tvarkymą pagal VSAFAS bei kaupimo principo taikymą, tačiau sudarys galimybę optimizuoti valstybės piniginių išteklių valdymą, užtikrinti operatyvų, teisingą apskaitos informacijos apdorojimą bei padidinti darbo efektyvumą dėl didžiosios dalies valstybės iždui aktualių apskaitos sričių automatizavimo. Naujoji sistema FVIS pagal VSAFAS reikalavimus pakeis, patobulins ir integruos visas informacines sistemas, kuriomis tvarkoma valstybės iždo  piniginių išteklių apskaita, apimant Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemą (VBAMS), kuri jungia 229 valstybės biudžeto asignavimų valdytojus (VBAMS įdiegta virš 900 biudžetinių įstaigų).

Projektui skirtas finansavimas (litais): 2 073 337,20 Eur 

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-02-22