BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Valstybės turto informacinės paieškos sistemos kūrimas, diegimas ir naudojimas valstybės turtui valdyti

Projekto vykdytojas: Lietuvos Respublikos finansų ministerija

Projekto pavadinimas: Valstybės turto informacinės paieškos sistemos kūrimas, diegimas ir naudojimas valstybės turtui valdyti

Projekto kodas: VP1-4.2-VRM-03-V-01-096

Veiksmų programa: Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa

Fondas: Europos socialinis fondas

Projekto aprašymas: Iki šiol informacija apie valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą nebuvo kaupiama centralizuotai. To pasekmes ne vienoje savo audito ataskaitoje yra nurodžiusi Valstybės kontrolė: dalis valstybės turto neįvertinta, neįregistruota viešuosiuose registruose, valstybės nekilnojamojo turto valdymas decentralizuotas, nėra tikslios informacijos, kiek valstybė turi  turto ir kaip jis yra valdomas. Valstybei reikalinga sistema, kuri būtų naudojama racionaliam ir efektyviam valstybės turto valdymui užtikrinti. Tai neįmanoma neturint išsamios informacijos apie turtą.

Valstybės turto informacinės paieškos sistema (VTIPS) pirmiausia skirta informacijai apie valstybei priklausantį turtą kaupti, analizuoti ir ataskaitai apie valstybės turto valdymą parengti. VTIPS pagalba taip pat bus centralizuoti sprendimų derinimo ir jų įgyvendinimo kontrolės, taip pat duomenų apie turto valdymo ir priežiūros sąnaudas pateikimo procesai. Sistema iš joje kaupiamų duomenų galės apskaičiuoti turto valdymo efektyvumo rodiklius, įvairiais pjūviais pateikti analitines ataskaitas.

Didžiausias dėmesys kuriant VTIPS skiriamas daugiausia (apie 1000) turto valdytojų turinčiam valstybės nekilnojamajam turtui ir jo centralizuotam valdymui įgyvendinti. Vien tik Vyriausybė  per metus priima apie 200 sprendimų dėl nekilnojamojo turto perdavimo, panašų kiekį sprendimų priima patys turto valdytojai - valstybės institucijos ir įstaigos, kurių darbuotojai ir valstybės tarnautojai yra tikslinė šio Projekto grupė. VTIPS projektas leis koordinuotai ir centralizuotai spręsti sistemines valstybės turto valdymo problemas: suteiks galimybę centralizuotai kaupti informaciją, analizuoti nekilnojamojo turto valdymo efektyvumą, įdiegti centralizuoto valstybės nekilnojamojo turto valdymo kontrolės sistemą ir principus. Visa tai padės efektyviau valdyti valstybės turtą ir sumažinti jo valdymo kaštus.

Projektui skirtas finansavimas (eurais): 868 860,06 Eur

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-02-22