BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinės sistemos (VSAKIS) kūrimas ir diegimas

Projekto vykdytojas: Lietuvos Respublikos finansų ministerija

Projekto pavadinimas: Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinės sistemos (VSAKIS) kūrimas ir diegimas

Projekto kodas: VP1-4.2-VRM-03-V-01-083

Veiksmų programa: Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa

Fondas: Europos socialinis fondas

Projekto aprašymas: Finansų ministerija (toliau – FM) vykdo viešojo sektoriaus buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sistemos reformą, kurios tikslas – viešajame sektoriuje pereiti prie buhalterinės apskaitos tvarkymo taikant kaupimo principą bei viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS). Pagal Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą FM rengia valstybės ir nacionalinių konsoliduotųjų ataskaitų rinkinius.  LR Vyriausybės 2008 m. liepos 16 d. nutarime Nr. 730 „Dėl Lietuvos Respublikos Viešojo sektoriaus subjektų grupių konsoliduotosioms ataskaitoms rengti patvirtinimo" nustatytos viešojo sektoriaus subjektų grupės bei atsakingi už šių grupių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių parengimą viešojo administravimo subjektai (biudžetinės įstaigos). Visų konsolidavimo lygių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkiniai bus rengiami naudojant vieningą IS (VSAKIS). Projekto „Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinės sistemos (toliau – VSAKIS) kūrimas ir diegimas" tikslas – tobulinti viešojo administravimo subjektų finansinių išteklių valdymą, sudarant sąlygas atlikti finansinių ataskaitų konsolidavimą pagal VSAFAS. Projekto uždaviniai yra sukurti ir įdiegti VSAKIS bei užtikrinti tinkamą VSAKIS naudojimą FM, ministerijose bei kituose konsolidavimo funkciją vykdančiuose viešojo administravimo subjektuose. Numatoma tokia projekto pridėtinė vertė: tikslesnė finansinė informacija; ekonomiškesni sprendimai dėl valstybės turto valdymo; užtikrinimas, kad valstybėje taikomos vienodos taisyklės finansinei atskaitomybei rengti; valstybės turto ir įsipareigojimų vertės nustatymas; parodoma, iš kokių šaltinių finansuojama valstybės veikla; sudaromos sąlygos racionaliau planuoti, finansinė informacija analizei atlikti ir sprendimams priimti; finansinių duomenų srautų ir informacijos pateikimo bei apdorojimo procesų optimizavimas.

Projektui skirtas finansavimas (eurais): 4 017 162,01 Eur 

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-02-22