BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės bei informacinių sistemų diegimo konsultacinio centro sukūrimas ir palaikymas

Projekto vykdytojas: Lietuvos Respublikos finansų ministerija

Projekto pavadinimas: Viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės bei informacinių sistemų diegimo konsultacinio centro sukūrimas ir palaikymas

Projekto kodas: VP1-4.2-VRM-03-V-01-082

Veiksmų programa: Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa

Fondas: Europos socialinis fondas

Projekto aprašymas: Lietuvos Respublikos finansų ministerija (toliau – FM) vykdo viešojo sektoriaus buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sistemos reformą (toliau – reforma), kurios tikslas – viešajame sektoriuje pereiti prie buhalterinės apskaitos tvarkymo taikant kaupimo principą bei viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS).  VSAFAS nuostatos, jų taikymas, diegimas naudojant informacines sistemas (toliau – IS) valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų (toliau – VSIĮ) buhalteriams dar iki VSAFAS taikymo pradžios kėlė daug klausimų. Nuo 2010 m. sausio 1 d. apskaita  tvarkoma ir finansinės ataskaitos rengiamos pagal VSAFAS. FM nėra pajėgi užtikrinti laiku vykdomo ir kokybiško tokio kiekio VSIĮ konsultavimo, todėl nustatytas poreikis organizuoti Viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės bei informacinių sistemų diegimo konsultacinį centrą (toliau – konsultacinis centras).  Konsultacinis centras teiktų pagalbą VSIĮ keliais būdais: - I lygio konsultacinė pagalba: FM įdiegta atskira telefono linija – skambučių centras, prie kurios dirbantys 2 ekspertai registruos visus VSIĮ klausimus, susijusius su VSAFAS taikymu ir finansų valdymo bei apskaitos IS diegimu. Į nesudėtingus klausimus atsakoma iš karto, sudėtingi klausimai perduodami kitiems ekspertams arba FM specialistams; - II lygio konsultacinė pagalba: FM organizuos mobilią konsultavimo grupę, sudarytą iš FM specialistų ir 2 išorinių ekspertų, kuri vyks konsultuoti sudėtingais klausimais ar didelių centralizuotų VSIĮ grupių. Konsultavimo grupė, atsižvelgdama į dažniausiai kylančius klausimus, taip pat galės organizuoti tikslinės paskirties, orientuotus į specifinius tam tikrų VSIĮ poreikius seminarus VSIĮ grupėms, skleisdama žinias platesniam VSIĮ ratui ir stiprindama VSIĮ darbuotojų kvalifikacinius gebėjimus; - bus sukurta ir viešai skelbiama klausimų – atsakymų duomenų bazė, seminarų medžiaga.

Projektui skirtas finansavimas (eurais): 543 795,69 Eur 

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-02-22