BDAR
Close

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Finansinė parama iki įstojimo į ES

1989 m. Europos Sąjunga pradėjo teikti finansinę paramą Lenkijos ir Vengrijos ekonomikoms restruktūrizuoti (iš čia ir kilęs programos pavadinimas - angliškai "Poland and Hungary Aid for Restructuring the Economy", trumpai Phare).

Nuo to laiko Phare apimtis, tiek finansinė, tiek geografinė, smarkiai pakito. Nuo 1991 metų ES finansinė parama per Phare programą pradėta teikti ir Lietuvai.

Iš pradžių Phare parama buvo skirta stiprinti politinę ir ekonominę transformaciją ankstyvoje rinkos ekonomikos stadijoje. Tačiau nuo 1997 metų Phare programos pagrindinis tikslas - remti šalių kandidačių pasiruošimą narystei.

Parama per Phare programą šalims kandidatėms teikiama dvejopai: per nacionalines Phare programas ir Daugiašales programas.

Nacionalines Phare programas kiekvienais metais ruošia šalys kandidatės drauge su Europos Komisija, t.y. kiekvienais metais šalys narės drauge su Europos Komisija nusprendžia, į kuriuos šalies sektorius nukreipti Europos Sąjungos skiriamą finansinę pagalbą, kad būtų pasiektas pagrindinis tikslas - narystė ES.

Lietuvai per nacionalinę Phare programą kasmet skiriama apie 42 milijonai eurų, kurie paskirstomi taip:

  • Institucijų plėtrai ir susijusioms investicijoms - apie 60%
  • Ekonominei ir socialinei sanglaudai - apie 30%
  • Bendradarbiavimui abipus sienos - apie 6%
  • Dalyvavimui Bendrijų programose - iki 10%

Lietuva taip pat gauna paramą per daugiašales programas, kurios yra bendros visoms šalims kandidatėms.

Šiame puslapyje galite susipažinti su 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 metų PHARE programomis ir jų finansuotais projektais.

Eil.
Nr.
Programos
Nr.
Programos pavadinimas Programos įgyvendinimo pabaigos metai EK rašto, informuojančio apie programos pabaigą, data
1 9203 TEMPUS (implemented by  European Training Foundation) 2008 m. 2008-09-03
2 9301 TEMPUS (implemented by  European Training Foundation) 2008 m. 2008-09-03
3 9401 TEMPUS (implemented by  European Training Foundation) 2008 m. 2008-09-03
4 9402 1994 m. bendra techninės paramos priemonė (General Technical Assistance Facility 1994) 2008 m. 2008-09-23
5 9404 Transportas (Transport) 2008 m. 2008-09-24
6 9406 Aplinkos apsauga (Environmental protection) 2008 m. 2008-09-24
7 9407 Bendradarbiavimas abipus sienos tarp Lietuvos ir Danijos (Cross-border Cooperation on Lithuania – Denmark) 2008 m. 2008-09-24
8 9408 Muitinių keitimas (Customs transformation) 2008 m. 2008-09-24
9 9501 TEMPUS (implemented by  European Training Foundation Consortium Etape ASBL) 2008 m. 2008-09-03
10 9502 Žmogiškųjų išteklių plėtra (Human Resources Development) 2009 m. 2009-03-16
11 9504 Europinė Integracija (European Integration) 2009 m. 2009-03-16
12 9505 1995 m. PHARE programa – Investavimas į viešąjį sektorių ir jo finansavimas (1995 PHARE programme Public Investment and Financing) 2008 m. 2008-10-20
13 9604 Valstybės investicijų programa (Public Investment Programme) 2009 m. 2009-03-19
14 9606 Privataus sektoriaus plėtra ir restruktūrizacija (Private Sector Development and Restructuring) 2009 m. 2009-03-19
15 9610 Įstatymų leidyba (Basic Economic Legislation) 2009 m. 2009-03-19
16 9611 Švietimas (Education) 2009 m. 2009-03-19
17 9612 Darbo rinka ir socialinė apsauga (Labour Market and Social security) 2009 m. 2009-03-19
18 9613 Statistika (Statistics) 2009 m. 2009-03-19
19 9616 TEMPUS (implemented by  European Training Foundation Consortium Etape ASBL DG XXII) 2008 m. 2008-09-03
20 LI9617 Bendradarbiavimo abipus sienos Baltijos jūros regione programa (Cross Border Co-operation – Baltic Sea Region) 2011 m. 2011-05-19
21 LI9701-P Europinė integracija (European Integration) 2011 m. 2011-05-24
22 LI9702 Infrastruktūros plėtra (Infrastructure Development) 2009 m. 2009-09-15
23 LI9703-P Ūkio augimas (Economic Development) 2011 m. 2011-08-08
24 LI9704 Sveikata ir Žmogiškųjų išteklių plėtra (Health and Human Resources Development) 2009 m. 2009-09-15
25 9706 TEMPUS II (implemented by  DG XXII) 2008 m. 2008-09-03
26 LI9707-P Bendradarbiavimo abipus sienos Baltijos jūros regione programa (Baltic Sea Region CBC – Lithuania) 2011 m. 2011-05-19
27 9801 TEMPUS II (implemented by  DG XXII) 2008 m. 2008-09-03
28 LI 9803–LI 9807 1998 m. Nacionalinė programa Lietuvai (1998 Phare National Programme for Lithuania) 2012 m. 2012-02-22
29 LI 9808 Pasienio bendradarbiavimo Baltijos jūros regione programa (Baltic Sea Cross Border Co-operation Programme) 2010 m. 2010-03-01
30 9809 Lietuvos infrastruktūros plėtros fondas (Pre-Ins Facility) 2010 m. 2010-03-01
31 LI 9810 Stambios apimties infrastruktūros programa (Large Scale Infrastructure Facility) 2010 m. 2010-03-01
32 LI 9901 Stambios apimties infrastruktūros programa Lietuvoje (Large Scale Infrastructure Facility Programme in Lithuania) 2007 m. 2007-01-18
33 LI 9904 Stambios apimties infrastruktūros programa, 4 dalis – ISPA projektų ruošimas (Large Scale Infrastructure Facility, Part 4 – ISPA Project Preparation) 2010 m. 2010-07-29
34 LI 9905 Stambios apimties infrastruktūros programa Lietuvoje, 5 dalis (Large Scale Infrastructure Facility, Part 5) 2010 m. 2010-07-29
35 LI 9906–LI 9912 1999 metų nacionalinė PHARE programa Lietuvai (1999 LITHUANIA Phare National Programme) 2012 m. 2012-10-19
36 LI 9913 Lietuvos infrastruktūros plėtros fondas (Pre-Ins Facility) 2009 m. 2009-12-14
37 LI 9915 Socialinė reforma (Programme for Social Protection Reform and Social Acquis Implementation – Consensus III) 2009 m. 2009-12-14
38 LI 9916 Bendradarbiavimo abipus sienos Baltijos jūros regione programa(Lithuania – Special Action in favour of the Baltic Sea Region Programme in 1999) 2009 m. 2009-12-14
39 LI 9917 PHARE projektų rengimo priemonė (PHARE Project Preparation Facility) 2009 m. 2009-12-14
40 LI 9918 1999 metų Nacionalinė programa Lietuvai (Lithuania 1999 National Programme (Participation in 5th RTD Framework Programme) 2009 m. 2009 m.
41 LI 9919 Specialiosios paramos Ignalinos atominės elektrinės uždarymo ir jo sąlygojamų priemonių energetikos sektoriuje programa Lietuvai (Special Programme to Support the Decommissioning of Nuclear Power Plants and Consequential Measures in the Energy Sector) 2010 m. 2010-12-09
42 LT0001 Lietuvos dalyvavimas penktojoje bendrojoje programoje ir Bendrijų programose 2000 m. (Participation of Lithuania in 5th RTD Framework Programme and in the Community programmes Leonardo da Vinci II, Socrates II, and Youth in 2000) 2009 m. 2009-09-15
43 LT0002–LT0009 2000 m. PHARE nacionalinė programa Lietuvai (2000 Lithuania PHARE NationalProgramme) 2012 m. 2012-12-04
44 LI0011 ACCESS programa (Special Programme for strengthening the Civil Society and preparing for accession of the ten candidate countries in Central and Eastern Europe) 2007 m. 2007-03-21
45 LI0012 Dalyvavimas Bendrijų programose 2000 m. (Participation of Lithuania in the Community Programmes: Small and Medium Sized Enterprises, Equal Opportunities for man or woman, Combating cancer and Prevention of Aids and certain other communicable diseases, in 2000) 2009 m. 2009-12-17
46 LI0013 Bendradarbiavimas abipus sienos: rytų sienos trys infrastruktūros komponentai (Supplementary Investment Facility for Lithuania in 2000) 2007 m. 2007-12-03
47 LI0014 Speciali programa, skirta Baltijos jūros regionui (Special Action in Favour of the Baltic sea Region –Lithuania) 2011 m. 2011-09-19
48 2011-09-19 Bendradarbiavimo abipus sienos programa: Prienų vandentiekio ir kanalizacijos tinklų išplėtimas ir atnaujinimas (Cross Border Co-operation – Lithuania) 2007 m. 2007-10-17
49 LI0016 Dalyvavimas Bendrijų programose 2001 m. (Participation of Lithuania in 2001 in the Community Programmes: 5th Framework Programme on research and technological development, Fiscalis, Leonardo da Vinci II, Socrates II, Youth and Culture 2000) 2009 m. 2009-12-17
50 LT 01.01.01–LT 01.09.03 2001 m. nacionalinė programa Lietuvai, 1 dalis (2001 National Programme for Lithuania, part 1) 2011 m. 2011-09-19
51 LT 01.10.01–LT 01.15.01 2001 m. nacionalinė programa Lietuvai (2 dalis) (2001 National Programme for Lithuania (part 2) 2011 m. 2011-07-19
52 LI01.16 2001 m. Baltijos jūros regiono bendradarbiavimo programa“ (Co–operation Programme in the Baltic Sea Region 2001) 2011 m. 2011-09-19
53 LI01.17.01–LI01.17.02 2001 m. specialiosios paramos Ignalinos atominės elektrinės uždarymo ir jo sąlygojamų priemonių energetikos sektoriuje programa Lietuvai (2001 Special Programme to support the decommissioning of nuclear plants and consequential measures in the energy sector for Lithuania) 2011 m. 2011-09-15
54 LI.01.18 2001 m. horizontalioji Bendrijos paramos branduolinės saugos srityje programa (Horizontal Programme for Community support in the field of Nuclear Safety for 2001 for Lithuania) 2011 m. 2011-09-29
55 ZZ9819 Atominio saugumo programa (Nuclear Safety Programme) 2010 m. 2010-12-14
56 2002/000-585 Horizontali programa, skirta šalims kandidatėms pasirengti EDIS diegimui priešstojiminių fondų valdyme Lietuvoje (Horizontal Programme preparing candidate countries Extended decentralisation (EDIS) in the management of pre-accession funds in Lithuania) 2010 m. 2010-11-25
57 2002/000/632.06 Horizontalioji Bendrijos paramos atominės saugos srityje programa (Horizontal Programme for Community support in the field of Nuclear safety for 2002 for Lithuania) 2010 m. 2010-11-15
58 2002/000.637 2002 m. bendradarbiavimo abipus sienos Baltijos jūros regione programa (2002 National Programme for Lithuania–CBC– Special action in favour of the Baltic Sea Region) 2011 m. 2011-09-19
59 LI02.01–LI02.04 2002 m. PHARE nacionalinė programa Lietuvai, 1 dalis (Phare national programme for Lithuania in 2002 (part1) 2011 m. 2011-10-10
60 2002/000.601.01.01–2002/000.601.07.01 2002 m. Nacionalinė programa Lietuvai, 2 dalis (2002 National Programme for Lithuania – Part II) 2012 m. 2012-10-31
61 2002/000.620.01.01–2002/000.620.08.01 2002 m. Nacionalinė programa Lietuvai, 3 dalis (2002 National Programme for Lithuania, Part 3) 2011 m. 2011-11-14
62 2003/5812.04 2003 metų Bendrijos paramos Lietuvai branduolinės saugos srityje programa (Programme for Community Support in the field of Nuclear Safety for 2003 for Lithuania) 2010 m. 2010-01-20
63 2003/005-877 2003 m. bendradarbiavimo abipus sienos Baltijos jūros regione programa (Cross border Co-operation Programme in the Baltic Sea Region in 2003)     2011 m. 2011-09-29
64 2003/004-315 Specialioji Kaliningrado tranzito programa (Special Action on Kaliningrad Transit)     2011 m. 2011-10-19
65 2003/004.341.01.01–2003/004.341.08.02 2003 m. nacionalinė programa Lietuvai (2003 National Programme for Lithuania)     2012 m. 2012-11-05
66 2003/005-825 Specialioji PHARE programa, skirta atominės elektrinės uždarymui ir su tuo susijusių priemonių Lietuvos energetikos sektoriuje remti (Establishing a Special Phare Programme to Support the Decommissioning of Nuclear Power Plants and Consequential Measures in the Energy Sector for Lithuania in 2003) 2012 m. 2012-07-0
67 2003/005-809-01-01–2003/005-809-01-02 2003 m. PHARE išorinių sienų iniciatyvos programa (Phare External Border Initiative 2003) 2012 m. 2012-12-14

*visos PHARE programos užbaigtos.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-08-25