BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


DUK

1. Kas yra Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė (EGADP)? Kokie jos tikslai?

EGADP yra pagrindinė bendro „Next Generation EU“ 750 mlrd. EUR vertės laikinosios ekonomikos gaivinimo priemonės paketo dalis. EGADP tikslas – investuojant į valstybių narių struktūrines reformas, sušvelninti ekonominį ir socialinį koronaviruso pandemijos poveikį bei pasiekti, kad Europos ekonomika ir visuomenė būtų tvaresnė, atsparesnė ir geriau pasirengusi žaliosios ir skaitmeninės pertvarkos iššūkiams ir galimybėms.

2. Kuo EGADP priemonė skiriasi nuo kitų ES investicinių fondų, kaip Sanglaudos ar Europos regioninės plėtros fondai?

EGADP priemonė, kitaip nei kiti ES investiciniai fondai yra vienkartinė, finansuojama iš bendros ES paskolos, skirta struktūrinių reformų finansavimui, iš kurių investicijos į žaliąją pertvarką turi sudaryti daugiau nei 37 proc., o į skaitmenizaciją bent 20 proc. nuo visų planuojamų investicijų.

3. Kokiam laikotarpiui skirta EGADP?

2021 – 2026 m.

4. Kiek lėšų yra numatyta skirti Lietuvai iš EGADP?

Iš visų ES skirtų EGADP lėšų, kurios sudaro 672,5 mlrd. Eurų, Lietuvai iš viso yra numatyta 2,225 mlrd. Eurų dotacijoms ir iki 3 mlrd. Eurų paskoloms.

Siekdama finansuoti ekonomikos gaivinimą, ES skolinsis lėšų rinkose palankesnėmis sąlygomis, nei tai galėtų padaryti daugelis valstybių narių, ir tas sumas po to perskirstys. Kad Komisija galėtų pradėtų skolintis, visos valstybės narės turi ratifikuoti naująjį sprendimą dėl nuosavų išteklių laikydamosi savo konstitucinių reikalavimų.

5. Kokie sektoriai/veiklos gali būti finansuojami iš EGADP?

Lietuva yra numačiusi 7 pagrindines investicijų kryptis, kurios suskirstytos pagal nurodytus komponentus:

1. Žalioji pertvarka

2. Skaitmenizacija

3. Švietimas

4. Sveikata

5. Socialinė apsauga

6. Inovacijos ir mokslas

7. Viešojo sektoriaus pertvarka

6. Kokia tvarka bus skiriamos lėšos iš EGADP?

Siekiant gauti Lietuvai numatytas EGADP lėšas, Lietuva turi parengti ir su Europos Komisija suderinti EGADP planą, Plane turi būti nustatyti rodikliai, kurie leistų stebėti finansuojamų reformų ar kitų investicijų įgyvendinimo pažangą ir pagrįstų valstybių narių išsikeltų tikslų įsipareigojimų laikymąsi. Numatytos ir plane patvirtintos lėšos Lietuvai būtų išmokamos tik tada, kuomet pagal nustatytus rodiklius ir laiku būtų pasiekti numatyti rezultatai.

7. Kas Lietuvoje koordinuoja EGADP įgyvendinimą?

Lietuvos Respublikos finansų ministerija. Taip pat EGADP įgyvendinime dalyvaus atsakingos ministerijos.

8. Kur kreiptis norint gauti finansavimą iš EGADP?

Šiuo metu kuriama EGADP valdymo ir kontrolės sistema, kuri nustatys šios priemonės įgyvendinimo tvarką.

9. Ar į EGADP plano rengimą yra įtraukiami ekonominiai ir socialiniai partneriai?

Plano rengimo metu ministerijos kviečia socialinius ir ekonominius partnerius bei kitas interesų grupes teikti savo pasiūlymus dėl planuojamų reformų ir investicijų raštu ir gyvose konsultacijose.

Siekiant užtikrinti skirtingų investicijų ir reformų tarpusavio papildomumą ir suderinamumą su Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa, rengiamos nacionalinės Vyriausybės darbų plano ir EGADP planuojamų investicijų diskusijos.

Papildomai, visuomenė bus kviečiama teikti pasiūlymus dėl EGADP plano projekto rašytinėje konsultacijoje el. erdvėje.

Daugiau informacijos apie rengiamas konsultacijų su socialiniais ir ekonominiais partneriais bei kitomis interesų grupėmis rasite skiltyje: Investavimo krypčių aptarimas su partneriais ir visuomene.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-02-26