BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Investavimo krypčių aptarimas su partneriais ir visuomene

Siekiant užtikrinti investicijų planavimo suderinamumą bei sužinoti, kokios problemos ir sprendimai visuomenei bei skirtingiems jos segmentams yra svarbiausi, Plano rengime yra konsultuojamasi su vietos ir regionų valdžios institucijomis, socialiniais partneriais, pilietinės visuomenės organizacijomis, jaunimo organizacijomis ir kitomis visuomeninėmis interesų grupėmis.

Partnerystės principo įgyvendinimui konsultacinis Plano rengimo procesas suskirstytas į tris lygius:

1. Nacionalinio lygmens konsultacijos. 2021 m. vasario mėn. 23 d. – kovo mėn. 1 d. vyko nacionalinio lygmens viešosios konsultacijos dėl Vyriausybės programos įgyvendinimo plano darbų ir EGADP plano. 

2. Atskiros ministerijų konsultacijos pagal Plano sritis. Rengiant Plano aprašymus, už savo reformų ar investicijų sritis atsakingos ministerijos rengė arba vis dar rengia atskiras konsultacijas su savo kuruojamų sričių socialiniais partneriais, nevyriausybinėmis organizacijomis ar kitomis susijusiomis šalimis.

3. Rašytinės konsultacijos el. erdvėje. 2021 m. balandžio mėn. yra numatyta paskelbti Plano rašytinę konsultaciją elektroniniu būdu, per kurią visos visuomenės grupės ar pavieniai asmenys turės galimybę susipažinti su integruotu EGADP plano projektu ir per trijų savaičių laikotarpį pateikti savo pastabas ir komentarus.

1. Nacionalinio lygmens konsultacijos

Iki ministrų kabinetui pritariant galutiniam planui buvo rengiamos 6 nacionalinio lygmens viešosios konsultacijos: atvirų duomenų ir skaitmeninės transformacijos, regionų politikos, žaliojo kurso, atviros teisėkūros, įtraukaus ir įrodymais grįsto sprendimų priėmimo, viešojo valdymo, debiurokratizacijos, sveikatos ir socialinės apsaugos, švietimo, mokslo ir inovacijų temomis.

Konsultacijomis buvo siekiama sužinoti, kokias problemas ir jų sprendimo būdus konkrečia tema mato visi diskusijos dalyviai bei aptarti atitinkamų sprendimų finansavimą pagal EGADP. Atsakingų sričių ministrai pristatė ir pagrindė planuojamus pokyčius, pateikė su jais susijusius Vyriausybės strateginius projektus, prioritetinius savo darbus ir EGADP finansines projekcijas.

Su kiekvienos diskusijos turiniu galima susipažinti žemiau pateiktoje medžiagoje.

Atviri duomenys ir skaitmeninė transformacija (2021.02.23)

Daugiau informacijos apie konsultaciją rasite ČIA

Diskusijos vaizdo įrašą rasite ČIA

Regionų politika (2021.02.24)

Daugiau informacijos apie konsultaciją rasite ČIA

Diskusijos vaizdo įrašą rasite ČIA

Žaliasis kursas (2021.02.25)

Daugiau informacijos apie konsultaciją rasite ČIA

Diskusijos vaizdo įrašą rasite ČIA

Atvira teisėkūra, įtraukus ir įrodymais grįstas sprendimų priėmimas, viešasis valdymas, debiurokratizacija (2021.02.26)

Daugiau informacijos apie konsultaciją rasite ČIA

Diskusijos vaizdo įrašą rasite ČIA

Sveikata ir socialinė apsauga (2021.02.26)

Diskusijos vaizdo įrašą rasite ČIA

Švietimas, mokslas ir inovacijos (2021.03.01)

Daugiau informacijos apie konsultaciją rasite ČIA

Diskusijos vaizdo įrašą rasite ČIA

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-03-25