BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Investavimo krypčių aptarimas su partneriais ir visuomene

Kviečiame susipažinti su rašytinės konsultacijos rekomendacijų santrauka, paremta gautomis socialinių ir ekonominių partnerių, institucijų, organizacijų ir individualių asmenų pasiūlymais ir komentarais, kurioje taip pat pateikti reformas ar investicijas rengusių institucijų atsakymai. 

Santrauką rasite ČIA

 

Siekiant užtikrinti investicijų planavimo suderinamumą bei sužinoti, kokios problemos ir sprendimai visuomenei bei skirtingiems jos segmentams yra svarbiausi, Plano rengime yra konsultuojamasi su vietos ir regionų valdžios institucijomis, socialiniais partneriais, pilietinės visuomenės organizacijomis, jaunimo organizacijomis ir kitomis visuomeninėmis interesų grupėmis.

Partnerystės principo įgyvendinimui konsultacinis Plano rengimo procesas suskirstytas į tris lygius:

1. Nacionalinio lygmens konsultacijos. 2021 m. vasario mėn. 23 d. – kovo mėn. 1 d. vyko nacionalinio lygmens viešosios konsultacijos dėl Vyriausybės programos įgyvendinimo plano darbų ir EGADP plano. 

2. Atskiros ministerijų konsultacijos pagal Plano sritis. Rengiant Plano aprašymus, už savo reformų ar investicijų sritis atsakingos ministerijos rengė atskiras konsultacijas su savo kuruojamų sričių socialiniais partneriais, nevyriausybinėmis organizacijomis ar kitomis susijusiomis šalimis.

3. Rašytinės konsultacijos el. erdvėje. 2021 m. balandžio mėn. paskelbta Plano rašytinė konsultacija elektroniniu būdu, per kurią visos visuomenės grupės ar pavieniai asmenys turėjo galimybę susipažinti su integruotu EGADP plano projektu ir per trijų savaičių laikotarpį pateikti savo pastabas ir komentarus.

1. Nacionalinio lygmens konsultacijos

Iki ministrų kabinetui pritariant galutiniam planui buvo rengiamos 6 nacionalinio lygmens viešosios konsultacijos: atvirų duomenų ir skaitmeninės transformacijos, regionų politikos, žaliojo kurso, atviros teisėkūros, įtraukaus ir įrodymais grįsto sprendimų priėmimo, viešojo valdymo, debiurokratizacijos, sveikatos ir socialinės apsaugos, švietimo, mokslo ir inovacijų temomis.

Konsultacijomis buvo siekiama sužinoti, kokias problemas ir jų sprendimo būdus konkrečia tema mato visi diskusijos dalyviai bei aptarti atitinkamų sprendimų finansavimą pagal EGADP. Atsakingų sričių ministrai pristatė ir pagrindė planuojamus pokyčius, pateikė su jais susijusius Vyriausybės strateginius projektus, prioritetinius savo darbus ir EGADP finansines projekcijas.

Su kiekvienos diskusijos turiniu galima susipažinti žemiau pateiktoje medžiagoje.

Atviri duomenys ir skaitmeninė transformacija (2021.02.23)

Daugiau informacijos apie konsultaciją rasite ČIA

Diskusijos vaizdo įrašą rasite ČIA

Regionų politika (2021.02.24)

Daugiau informacijos apie konsultaciją rasite ČIA

Diskusijos vaizdo įrašą rasite ČIA

Žaliasis kursas (2021.02.25)

Daugiau informacijos apie konsultaciją rasite ČIA

Diskusijos vaizdo įrašą rasite ČIA

Atvira teisėkūra, įtraukus ir įrodymais grįstas sprendimų priėmimas, viešasis valdymas, debiurokratizacija (2021.02.26)

Daugiau informacijos apie konsultaciją rasite ČIA

Diskusijos vaizdo įrašą rasite ČIA

Sveikata ir socialinė apsauga (2021.02.26)

Diskusijos vaizdo įrašą rasite ČIA

Švietimas, mokslas ir inovacijos (2021.03.01)

Daugiau informacijos apie konsultaciją rasite ČIA

Diskusijos vaizdo įrašą rasite ČIA

 

Primename, jog iki šiol ministerijų lygmenyje sektorines konsultacijas su socialiniais ir ekonominiais partneriais vykdė:

Komponentas „Žalioji pertvarka“ – Energetikos ministerija – 2020 lapkritį ir 2021 m. vasarį;

Aplinkos ministerija – 2021 m. vasario ir kovo mėnesiais;

Susisiekimo ministerija – 2021 m. vasarį;

Žemės ūkio ministerija – 2020 m. lapkritį.

Komponentas „Skaitmenizacija“ – Ekonomikos ir inovacijų ministerija – 2020 lapkritį ir gruodį, 2021 m. sausį;

Komponentas „Socialinė apsauga“ – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija – 2020 lapkritį ir gruodį, 2021 m. sausį, vasarį ir kovą;

Komponentas „Inovacijos ir mokslas“ – Švietimo ir mokslo ministerija – 2021 m. sausį ir vasarį;

Komponentas „Sveikata“ – Sveikatos apsaugos ministerija – 2021 vasario ir kovo mėnesiais.

 

Balandžio 20-22 d. vykusios konsultacijos:

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Ekonomikos ir inovacijų ministerija, atsakingos už „Inovacijų ir mokslo“ komponentą, rengė konsultaciją „Aukštasis mokslas, nuosekli inovacijų skatinimo sistema ir aukštos pridėtinės vertės verslas“;

Ekonomikos ir inovacijų ministerija, koordinuojanti „Skaitmenizacijos“ komponentą, rengė konsultaciją „Proveržis skaitmeninėje politikoje – skaitmeninė valstybės transformacija“; 

už „Viešojo sektoriaus pertvarkos“ komponentą atsakinga Finansų ministerija rengė konsultaciją „Veiksmingas viešasis sektorius ir palanki atsitiesti po pandemijos verslo aplinka“; 

„Sveikata“ komponentą koordinuojanti Sveikatos apsaugos ministerija rengė konsultaciją „Atspari grėsmėms ir pasirengusi ateities iššūkiams sveikatos priežiūros sistema“; 

už komponentą „Socialinė apsauga“ atsakinga Socialinės apsaugos ir darbo ministerija rengė konsultaciją „Daugiau galimybių kiekvienam aktyviai kurti socialinę gerovę“. 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-06-02