BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Nevyriausybinių organizacijų fondas

NVO fondo pagrindinis tikslas – ugdyti pilietinę visuomenę bei stiprinti jos bendradarbiavimą su vietos savivaldos institucijomis.

NVO fondui pagal Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programą skirta apie 6,53 mln. Šveicarijos frankų (apie 4,55 mln. eurų). Lietuva šiam fondui bendrai finansuoti skirė 15 proc. viso fondo lėšų, t.y. 0,98 mln. Šveicarijos frankų (apie 0,68 mln. eurų ).

Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos Projektų rengimo fondo lėšomis buvo finansuotas NVO fondo galimybių studijos rengimas. Šios galimybių studijos rengimo tikslai:

  • detaliai ir išsamiai išanalizuoti NVO sektoriaus padėtį Lietuvoje;
  • nustatyti svarbiausias ir esmines problemas NVO sektoriuje;
  • nustatyti, kokioms sritims ir priemonėms turėtų būti teikiamas prioritetas įgyvendinant NVO fondą.

2009 m. lapkričio 25 d. Finansų ministerija ir VšĮ Socialinės ir ekonominės plėtros centras (SEPC) pasirašė Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos NVO fondo galimybių studijos rengimo paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartį. 2010 m. gegužės 19 d. SEPC pateikė Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos NVO fondo galimybių studiją. Studiją galite rasti čia.

2010 m. rugsėjo 24 d. Finansų ministerija pateikė donorams galutinę NVO fondo paraišką, kurią Šveicarija patvirtino 2011 m. sausio 3 d.

2010 m. spalio 29 d. Finansų ministro įsakymu Nr. 1K-337 Všį Centrinė projektų valdymo agentūrai (toliau - CPVA) pavesta atlikti nevyriausybinių organizacijų subsidijų schemos projekto vykdytojo funkcijas.

2011 m. gegužės 3 d. tarp LR Finansų ministerijos ir Šveicarijos plėtros ir bendradarbiavimo agentūros buvo pasirašytas NVO subsidijų schemos paramos susitarimas dėl lėšų skyrimo NVO fondui.

2011 m. liepos 1 d. Finansų ministrės įsakymu Nr. 1K-234 patvirtintos Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programos nevyriausybinių organizacijų subsidijų schemos finansavimo ir įgyvendinimo Lietuvoje taisyklės. Tai vienas iš pagindinių NVO fondo paramos administravimą reglamentuojančių dokumentų,kuris reglamentuos Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programos NVO subsidijų schemos finansavimo ir įgyvendinimo tvarką Lietuvoje ir bus taikomas galutiniams paramos gavėjams.

2011 m. rugsėjo 21 d. Finansų ministrės įsakymu Nr. 1K-319 patvirtintos Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programos, kuria siekiama sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus išsiplėtusioje Europos Sąjungoje, paramai gauti pagal nevyriausybinių organizacijų subsidijų schemą gairės pareiškėjams.

Įvykęs kvietimas teikti paraiškas

Asociacijos, labdaros ir paramos fondai bei viešosios įstaigos buvo kviečiamos aktyviai domėtis Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos Nevyriausybinių organizacijų (NVO) fondo finansavimo galimybėmis bei rengti paraiškas jo paramai gauti. Paraiškų priėmimo pradžia buvo paskelbta 2011 m. gruodžio 2 d. Paraiškų priėmimas baigėsi 2011 m. gruodžio 15 d.

Iš viso paprojekčių konkursui buvo pateikta 380 paraiškų (paraiškų sąrašą galite rasti čia). Bendra pateiktose paraiškose prašoma paramos suma 23.149.063,55 eurai.

2012 m. vasario 20 d. vykusiame Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos nevyriausybinių organizacijų subsidijų schemos įgyvendinimo priežiūros komiteto (toliau - Priežiūros komitetas) posėdyje buvo patvirtinta paraiškų administracinės atitikties ir tinkamumo gauti paramą vertinimo rezultatų suvestinė (vertinimo rezultatų suvestinę galite rasti čia).

2012 m. liepos 4 d. įvykusiame Priežiūros komiteto posėdyje buvo patvirtinta Galutinė paraiškų administracinės atitikties ir tinkamumo gauti paramą vertinimo rezultatų suvestinė bei Preliminari paraiškų tikslingumo finansuoti vertinimo ataskaita.

2012 m. gruodžio 20 d. buvo patvirtinta Galutinė paraiškų tikslingumo finansuoti vertinimo ataskaita, kuria buvo patvirtinti nevyriausybinių organizacijų projektai, kuriems buvo skirta finansinė parama pagal Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programą.

Parama buvo skiriama iš Nevyriausybinių organizacijų fondo, kurio priežiūros komitetas svarstė 309 projektus, įveikusius ankstesnį (administracinės atitikties ir tinkamumo gauti paramą) atrankos etapą. Komitetas, į kurio sudėtį įtraukti ir NVO atstovai, vertino ekspertų išvadas ar paramą pretenduojančių gauti projektai atitinka fondo finansavimo sritis, kuo jie bus naudingi visuomenei, ar NVO turi patirties, žmogiškųjų išteklių, ar galės prisidėti prie projektų finansavimo (mažiausiai 10 proc. projekto vertės) ir kitus aspektus. Fondo reikalavimus geriausiai atitiko 87 projektai, kuriems bendra skirtos paramos suma siekė daugiau nei 4,42 mln. eurų. Sutartys su projektų vykdytojais pasirašytos 2013 m. sausio mėnesį.

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-02-09