BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Paramos sritys ir formos

Pagal Pagrindų susitarimą Lietuvai skirta Šveicarijos finansinė parama šiose prioritetinėse srityse:

  • perinatologinės ir neonatologinės sveikatos priežiūros gerinimas;
  • energiją tausojančių technologijų įvedimas ligoninėse, įskaitant, inter alia, šildymo ir vandens tiekimo, vėdinimo ir kondicionavimo sistemų modernizavimą;
  • fundamentaliųjų mokslinių tyrimų plėtra;
  • parama Lietuvos NVO iniciatyvoms, stiprinant bendruomenių organizacijas ir jų bendradarbiavimą su vietos savivaldos institucijomis;
  • teismų sistemos modernizavimas.

Šveicarijos finansinės paramos biudžeto paskirstymas

Programa

Šaltinis

Skirta suma, mln. CHF

Programa „Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros gerinimas“

Šveicarijos lėšos

Bendrojo finansavimo lėšos (BF)

26,6

 

4,694

Programa „Energiją tausojančių technologijų įvedimas Lietuvos ligoninėse, teikiančiose paslaugas nėščiajai, gimdyvei ir naujagimiui“

Šveicarijos lėšos

Bendrojo finansavimo lėšos (BF)

19

 

3,353

Programa „Moksliniai tyrimai ir plėtra“ 

Šveicarijos lėšos

BF

9,052

1,597

NVO subsidijų schema

Šveicarijos lėšos

BF

5,553

0,98

Pavienis projektas „Vaizdo perdavimo, įrašymo ir saugojimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas teismuose“

Šveicarijos lėšos

BF

1,771

0,313

Projektų rengimo fondas (pagalba rengiant programų ir subsidijų schemos paraiškas)

Šveicarijos lėšos

BF

0,262193

0,04627

Stipendijų fondas

Šveicarijos lėšos

4

Techninės paramos fondas (parama Finansų ministerijai ir VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai)

Šveicarijos lėšos

1,08