BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Priežiūros komitetas

Siekiant užtikrinti efektyvų Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos valdymą ir kontrolę Lietuvoje, 2009 m. sausio 27 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr. 1K- 017 buvo įsteigtas Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos įgyvendinimo priežiūros komitetas (toliau – Priežiūros komitetas).

Priežiūros komitetą sudaro šių institucijų atstovai:

 • Finansų ministerijos,
 • Švietimo ir mokslo ministerijos,
 • Sveikatos apsaugos ministerijos,
 • Vidaus reikalų ministerijos,
 • Užsienio reikalų ministerijos,
 • VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros,
 • Lietuvos savivaldybių asociacijos,
 • Labdaros ir paramos fondo „Nevyriausybinių organizacijų paramos ir informacijos centras“.

Personalinė Priežiūros komiteto sudėtis buvo patvirtinta 2009 m. sausio 27 d. finansų ministro įsakymu Nr. 1K-017 ir vėlesniais šio įsakymo pakeitimais:

 • 2009 m. liepos 17 d. Finansų ministro įsakymas Nr. 1K-231.
 • 2010 m. gegužės 12 d. Finansų ministro įsakymas Nr. 1K-156.
 • 2012 m. kovo 14 d. Finansų ministro įsakymas Nr. 1K-099.
 • 2013 m. kovo 19 d. Finansų ministro įsakymas Nr. 1K-117.
 • 2015 m. kovo 6 d. Finansų ministro įsakymas Nr. 1K-100.
 • 2016 m. kovo 14 d. Finansų ministro įsakymas Nr. 1K-81.
 • 2017 m. balandžio 12 d. Finansų ministro įsakymas Nr. 1K-143.

Stebėtojų teisėmis priežiūros komiteto posėdžiuose dalyvauja Šveicarijos ambasados (Šveicarijos įnašo biuro - Swiss Contribution Office) atstovai.

Priežiūros komiteto funkcijos

Priežiūros komitetas pataria nacionalinei koordinavimo institucijai dėl Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos prioritetinių sričių tikslinimo, teikia jai rekomendacijas dėl projekto idėjos ir galutinės paraiškos teikimo Šveicarijos Konfederacijai, jų taisymo ar atmetimo. Komitetatas taip pat prižiūri, ar įgyvendinat Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programą laikomasi Pagrindų susitarimo nuostatų, stebi Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos įgyvendinimo bendrą eigą, svarsto nacionalinės koordinavimo institucijos parengtas metines ataskaitas.

Posėdžiai

 • 2017 m. gegužės 3 d. buvo atlikta devintoji rašytinė procedūra. Rašytinės procedūros metu buvo patvirtinta metinė Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos įgyvendinimo ataskaita už 2016 m., kurią galite rasti čia.
 • 2016 m. kovo 22 d. buvo atlikta aštuntoji rašytinė procedūra. Rašytinės procedūros metu buvo patvirtinta metinė Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos įgyvendinimo ataskaita už 2015 m., kurią galite rasti čia.
 • 2015 m. kovo 23 d. buvo atlikta septintoji rašytinė procedūra. Rašytinės procedūros metu buvo patvirtinta metinė Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos įgyvendinimo ataskaita už 2014 m., kurią galite rasti čia.
 • 2014 m. kovo 28 d. buvo atlikta šeštoji rašytinė procedūra. Rašytinės procedūros metu buvo patvirtinta metinė Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos įgyvendinimo ataskaita už 2013 m., kurią galite rasti čia.
 • 2013 m. kovo 25 d. buvo atlikta penktoji rašytinė procedūra. Rašytinės procedūros metu buvo patvirtinta metinė Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos įgyvendinimo ataskaita už 2012 m., kurią galite rasti čia.
 • 2012 m. kovo 22 d. buvo atlikta ketvirtoji rašytinė procedūra. Rašytinės procedūros metu buvo patvirtinta metinė Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos įgyvendinimo ataskaita už 2011 m., kurią galite rasti čia.
 • 2011 m. kovo 31 d. buvo atlikta trečioji rašytinė procedūra. Rašytinės procedūros metu buvo patvirtinta metinė Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos įgyvendinimo ataskaita už 2010 m., kurią galite rasti čia.
 • 2010 m. lapkričio 25 d. įvyko šeštasis Priežiūros komiteto posėdis. Jo metu buvo pritarta SAM rengiamų programų ("Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros gerinimas" ir "Energiją tausojančių technologijų įvedimas Lietuvos ligoninėse, teikiančiose paslaugas nėščiajai, gimdyvei ir naujagimiui") ir NTA rengiamo pavienio projekto ("Vaizdo perdavimo, įrašymo ir saugojimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas teismuose") galutinėms paraiškoms ir jų teikimui donorams. Priežiūros komiteto protokolą galite rasti čia.
 • 2010 m. rugsėjo 23 d. buvo atlikta antroji rašytinė procedūra. Rašytinės procedūros metu buvo patvirtinta metinė Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos įgyvendinimo ataskaita už 2009 m., kurią galite rasti čia.
 • 2010 m. liepos 8 d. įvyko penktasis Priežiūros komiteto posėdis. Jo metu buvo pritarta Švietimo ir mokslo ministerijos rengiamos programos ("Moksliniai tyrimai ir plėtra") galutinei paraiškai ir jos teikimui donorams. Taip pat buvo pritarta Nacionalinės teismų administracijos rengto pavienio projekto ("Vaizdo perdavimo, įrašymo ir saugojimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas teismuose") idėjos aprašymui ir teikimui donorams. Posėdžio metu buvo taip pat aptartas laisvų Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos rezervo lėšų paskirstymas: nutarta NTA projektui papildomai skirti 0,4 mln. CHF, NVO fondui - 0,553 mln. CHF, SAM rengiamoms programoms - 3 mln. CHF. Priežiūros komiteto protokolą galite rasti čia.
 • 2010 m. kovo 18 d. įvyko ketvirtasis Priežiūros komiteto posėdis. Jo metu buvo pritarta metiniam Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos įgyvendinimo ataskaitai. Taip pat buvo pritarta siūlymui laisvas Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos lėšas paskirstyti tarp esamų sričių, dalį šių lėšų papildomai skirti NTA rengiamam projektui. O galutinį sprendimą dėl likusios Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos lėšų dalies paskirstymo priimti, kai bus parengta Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) rengiama galimybių studija ir bus aiškūs sveikatos srities programų poreikiai ir Stipendijų fondo konkurso pirminiai rezultatai. Priežiūros komiteto protokolą galite rasti čia.
 • 2009 m. rugpjūčio 13 d. įvyko trečiasis Priežiūros komiteto posėdis. Jo metu buvo pritarta Švietimo ir mokslo ministerijos (ŠMM) rengiamos programos („Moksliniai tyrimai ir plėtra“) idėjos aprašymui. Taip pat buvo pritarta siūlymui nepaskirstyto lėšų rezervo lėšas skirti Valstybės saugumo departamento ir Nacionalinės teismų administracijos (NTA) pateiktiems pasiūlymams, ir teikti juos atsakingų Šveicarijos institucijų svarstymui bei po 1 mln. CHF papildomai skirti sveikatos apsaugos sektoriaus programoms ir „Moksliniai tyrimai ir plėtra“ programai. Priežiūros komiteto posėdžio protokolą galite rasti čia.
 • 2009 m. balandžio 29 d. įvyko antrasis Priežiūros komiteto posėdis. Jo metu buvo pritarta Sveikatos apsaugos ministerijos rengiamų programų projektų idėjų aprašymams ir jų teikimui donorams, nuspręsta, kad Finansų ministerija (FM) raštu kreipiasi į valstybės institucijas dėl pasiūlymų, ką būtų tikslinga finansuoti naujojoje Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos paramos srityje "Saugumas, stabilumas ir parama reformoms". Priežiūros komiteto posėdžio protokolą galite rasti čia.
 • 2009 m. kovo 9 d. buvo atlikta rašytinė procedūra. Rašytinės procedūros metu buvo patvirtinta metinė Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos įgyvendinimo ataskaita už 2008 m., kurią galite rasti čia.
 • 2009 m. vasario 18 d. įvyko pirmasis Priežiūros komiteto posėdis. Posėdžio metu buvo patvirtintas Priežiūros komiteto darbo reglamentas, pritarta NVO fondo projekto idėjos aprašymui ir jo teikimui donorams, patvirtintas Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos įgyvendinimo darbų grafikas 2009 m. Priežiūros komiteto posėdžio protokolą galite rasti čia.
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-07-04