Rezultatai

Kviečiame susipažinti su paramos rezultatais

Bendra paramos suma: 63 317 000 CHF 

Įsisavinta: 43 849 091,28 CHF (69,25 proc. bendros paramos sumos)

Likusi parama: 19 467 908,72 CHF (30,75  proc. bendros paramos sumos)

Laikotarpis nuo 2009-06-18 iki 2016-05-31

Paskutinė atnaujinimo data: 2016-06-23