BDAR
Close

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


ES ir tarptautinis bendradarbiavimas

Lietuvos bendradarbiavimas su tarptautinėmis finansų organizacijomis stiprina užsienio šalių ir finansų rinkų pasitikėjimą Lietuva, kaip patikima partnere, šalimi aktyviai prisidedančia prie globalų finansinį ir ekonominį stabilumą bei ūkio plėtrą skatinančių procesų. Kaip pilnateisė Europos Sąjungos narė, Lietuva dalyvauja bendros ES ekonominės politikos koordinavimo ir įgyvendinimo, t.y. gilesnės Europos ekonominės integracijos procese.

Europos Sąjungoje su ekonomikos ir finansų politika susiję sprendimai dažniausiai priimami Ekonomikos ir finansų reikalų taryboje (ECOFIN) bei jos parengiamuosiuose organuose, kurių veikloje dalyvauja ir Finansų ministerijos atstovai. Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai metu 2013 m. antrąjį pusmetį finansų ministras pirmininkavo ECOFIN posėdžiams.

Finansų srityje taip pat svarbią veiklą vykdo tokios institucijos kaip Europos centrinis bankas, Europos investicijų bankas ir Europos investicijų fondas. ES didelį dėmesį skiria ir ekonominiam bendradarbiavimui su kitais regionais skirtinguose formatuose (ASEM, FEMIP, ES Baltijos jūros strategija).

Ekonomikos ir finansų krizė atskleidė daug ekonominio valdymo problemų, kurios egzistavo ES. Siekiant sustiprinti valstybių narių ekonominį koordinavimą pasitelktos priemonės apima Šešių teisės aktų rinkinį, kuris įtvirtino Makroekonominių disbalansų procedūrą, 25 šalių narių pasirašytą Sutartį dėl stabilumo, koordinavimo ir valdymo stiprinimo ekonominėje ir pinigų sąjungoje bei Dviejų teisės aktų rinkinį, kuris įtvirtino prievolę euro zonos valstybėms narėms teikti biudžetų planų projektus Europos Komisijai iki einamų metų spalio 15 d.