BDAR
Close

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Sutartis dėl stabilumo, koordinavimo ir valdymo

Sutartis dėl stabilumo, koordinavimo ir valdymo (TSCG – Treaty on stability, coordination and governance), kurią 25 ES šalių narių (visų, išskyrus Čekiją ir Jungtinę Karalystę) atstovai pasirašė 2012 m. kovo 2 d., yra dar viena ES priemonė siekiant viešųjų finansų stabilumo. Šis tarpvyriausybinis susitarimas įsigaliojo 2013 m. sausio 1 d. jį ratifikavus dvylikai euro zonos valstybių. Jis yra privalomas euro zonos šalims, o ne euro zonos narės gali rinktis, kada ir kokia apimtimi prie jo prisijungti. Sutarties nuostatos reikalauja valstybes nares užtikrinti, kad būtų laikomasi tokių taisyklių: 

  • Šalies biudžetas yra subalansuotas arba perteklinis.
  • Vyksta sparti konvergencija, siekiant vidutinės trukmės tikslo, numatant mažesnę 0,5 proc. BVP struktūrinio biudžeto deficito ribą.
  • Valstybė gali nutolti nuo savo vidutinės trukmės tikslo ar konvergencijos tik esant išimtinėms aplinkybėms.
  • Valstybės skolos lygiui esant gerokai mažesniam negu 60 proc. BVP, struktūrinis deficitas gali siekti ne daugiau negu 1 proc. BVP.
  • Esant dideliam nukrypimui nuo vidutinės trukmės tikslo ar konvergencijos proceso, korekciniai mechanizmai užtikrina automatinius veiksmus. Mechanizmai apima ir prievolę valstybėms narėms per apibrėžtą laiko tarpą panaikinti šį nukrypimą.

Šios taisyklės turės būti perkeltos į nacionalinę teisę konstituciniu lygmeniu, o to nepadariusioms šalims grės Europos Teisingumo Teismo sankcija, galinti siekti 0,1 proc. BVP dydį. Sutartį dėl stabilumo, koordinavimo ir valdymo Lietuvos Respublikos Seimas ratifikavo 2012 m. birželio mėnesį.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-08-25