BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


2010 m. biudžete – beveik 8 mlrd. ES paramos lėšų

Data

2009 10 15

Įvertinimas
0

Vilnius, spalio 15 d. Ženklią 2010 metų valstybės biudžeto pajamų dalį sudarys ES struktūrinės paramos lėšos, kurios šiuo sudėtingu ekonomikos nuosmukio laikotarpiu bus  investuojamos į visas ūkio sritis, kad padėtų išlaikyti gyvybingą šalies ekonomiką, verslą ir darbo vietas. ES paramos lėšos numatytos valstybės biudžete, tačiau šių lėšų srautai bus nukreipiami per regionus ir pasieks visą Lietuvą.

2010 m. valstybės biudžete ES paramos lėšos sudaro 7,89 mlrd. litų, lyginant su šiais metais, ES paramos lėšų planuojama panaudoti 1,47 mlrd. litų daugiau nei 2009 metais. Tik ES lėšų dėka bendros valstybės biudžeto išlaidos palyginus su 2009 metais didėja apie 2 proc.

Remiantis naujaisiais Europos Komisijos duomenimis, Lietuva pirmauja Europos Sąjungoje pagal struktūrinių fondų lėšų įsisavinimą. Lėtėjant ekonomikai, kai į biudžetą surenkama mažiau pajamų, ES fondų lėšos yra reikšminga paspirtis šalies verslui ir visam ūkiui. ES fondai – tai tas finansavimo šaltinis, kurį šiuo metu turime maksimaliai išnaudoti. Per aštuonis 2009 metų mėnesius Lietuva panaudojo tris kartus daugiau lėšų nei per 2007–2008 metus, tai leido mums išsiveržti į 2007–2013 metų finansinio laikotarpio ES lyderius.

2010 metais ES fondų lėšos bus investuojamos į visas šalies ūkio sritis, tačiau neabejotinai didžiausia dalis skiriama ekonomikai – 4,9 mlrd. litų, t.y. 866 mln. litų daugiau nei šiemet. Šios lėšos bus investuojamos į projektus, skirtus smulkiojo ir vidutinio verslo bei eksporto skatinimui, transporto infrastruktūros modernizavimui, moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai, skatinančiai ūkio konkurencingumą.

Ekonomikai skirtas ES lėšas administruoja Ūkio, Susisiekimo ir Žemės ūkio ministerijos, kurioms skiriamos lėšos iš valstybės biudžeto ir atitinkamų projektų kofinansavimui. Ūkio ministerijos kuruojamiems projektams numatyta 1,4 mlrd. litų (200 mln. litų daugiau nei šiemet) ES paramos lėšų, kofinansavimui atitinkamai 203 mln. litų iš valstybės biudžeto. Žemės ūkio ministerijai skiriama 1,9 mlrd. litų, kofinansavimui – 317 mln. litų. Susisiekimo ministerijos kuruojamiems projektams numatyta 1,1 mlrd. Lt, kofinansavimui – 28 mln. Lt.

Aplinkos apsaugos projektams 2010 m. numatyta 647 mln. litų ES paramos lėšų, kurios bus naudojamos vandentvarkos sistemų modernizavimui, užterštų teritorijų tvarkymui bei pastatų energetinio efektyvumo didinimui. Šias lėšas administruoja Aplinkos projektų valdymo agentūra.

Socialinei apsaugai kitąmet numatyta skirti 493 mln. litų ES paramos lėšų, t.y. 151 mln. litų daugiau nei šiemet. 44 mln. litų kofinansavimo lėšų iš valstybės biudžeto numatyta skirti šios srities projektus administruojančiai Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.

Švietimui kitąmet skiriama 900 mln. litų ES paramos lėšų, t.y. 548 mln. litų daugiau nei šiemet. 74 mln. litų kofinansavimo lėšų numatyta skirti šios srities projektus administruojančiai Švietimo ir mokslo ministerijai. Socialinei ir švietimo sritims skirtos lėšos bus investuojamos į aktyvios darbo rinkos formavimo priemones, verslumo skatinimą, mokymosi visą gyvenimą sąlygų gerinimą ir mokslininkų tyrimus.

Sveikatos apsaugai 2010 metais numatyta 224 mln. litų, t.y. 73 mln. litų daugiau nei šiemet. Šios lėšos bus naudojamos sveikatos paslaugų kokybei ir prieinamumui didinti, Atitinkamus projektus administruojančiai Sveikatos apsaugos ministerijai numatyta 22 mln. litų bendrojo finansavimo lėšų.

Viešajam administravimui ir reformoms numatyta skirti 448 mln. litų ES paramos lėšų, kurias administruos Vidaus reikalų ministerija. Bendrajam finansavimui užtikrinti skirta 35 mln. litų valstybės biudžeto lėšų. Šios lėšos bus investuojamos į žmogiškuosius išteklius, įgyvendinami projektai, skirti administracinių gebėjimų stiprinimui, viešojo administravimo efektyvumo didinimui ir viešųjų paslaugų kokybės gerinimui.

 

Viešųjų ryšių skyrius
Tel. 8(5) 219 9376
www.finmin.lt