BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


2011 metais galutinai baigiamas rublinių santaupų atkūrimas

Data

2011 01 21

Įvertinimas
0

Vilnius, sausio 24 d. Šiais metais galutinai baigiamas 13 metų trukęs gyventojų turėtų rublinių santaupų atkūrimo procesas. Per šį laiką daugiau nei milijonui gyventojų į sąskaitas buvo pervestos, kaip ir buvo nustatyta, ne didesnės nei 6000 litų sumos, o iš viso buvo atkurta santaupų už 3,6 mlrd. litų. Santaupoms atkurti buvo naudojamos Lietuvos Respublikos lėšos, gautos pardavus valstybės turtą. Baigus santaupų atkūrimą, kasmet bus sutaupyta po daugiau nei milijoną litų, skiriamų rublinių indėlių atkuriamųjų sąskaitų tvarkymui.

Šiuo metu dar yra likusios dvi grupės gyventojų, kuriems gali būti aktualus rublinių santaupų atkūrimo pabaigimas, ir jiems yra nustatyti galutiniai terminai:

Gyventojai, kurie 1998 metais buvo pateikę bankui dokumentus dėl santaupų atkūrimo, tačiau lėšos jiems nėra pervestos, nes per tą laiką pasikeitė jų sąskaitų duomenys arba pateikti duomenys nebuvo tikslūs – turi kreiptis iki šių metų rugpjūčio 31 d.

Gyventojai, kurie 1997 metais priimto įstatymo nustatytu laiku – iki 1998 m. kovo 31 d.dėl pateisinamų priežasčių nesikreipė dėl savo santaupų – turėto indėlio ar mokėtų draudimo įmokų – atkūrimo, turi kreiptis iki šių metų kovo 31 d.

Daugiau informacijos apie rublinių santaupų atkūrimą

Gyventojų santaupų atkūrimo įstatymo ir jį keitusių įstatymų pripažinimo netekusiais galios įstatymas, priimtas 2010 m. lapkričio 25 d., numatė galutines santaupų atkūrimo datas. Taip nuspręsta todėl, kad pastaraisiais metais dėl santaupų atkūrimo kreipiasi vis mažiau žmonių ir atkuriama vis mažiau indėlių, o atlygis bankui už išlaidas, patiriamas tvarkant atkuriamąsias sąskaitas, yra pastovus ir tapo neproporcingai didelis, palyginus su indėlininkams pervedama suma. Dėl mažo besikreipiančių skaičiaus santaupų atkuriama vis mažiau, o didžiausia dalis su santaupų atkūrimu susijusių išlaidų patiriama dėl indėlininkų archyvo laikymo ir aptarnavimo banke, kuriam pavesta vykdyti šią funkciją. Antai 2010 metais santaupų buvo atkurta už 1 mln. litų, o administravimo kaštai buvo beveik 900 tūkst. litų.

Rekomendaciją imtis priemonių optimizuoti išlaidas susijusias su gyventojų santaupų atkūrimu yra pateikusi ir Valstybės kontrolė, atlikusi Privatizavimo fondo lėšų panaudojimo auditą.

Pagrindinė rublinių santaupų dalis buvo atkurta įstatymo nustatytu laikotarpiu nuo 1997 m. spalio  15 d. iki 1998 m. kovo 31 d. Po šio termino gyventojams, kurie dėl pateisinamų priežasčių tuo laikotarpiu negalėjo kreiptis dėl santaupų atkūrimo, buvo sudarytos papildomos galimybės kreiptis į specialią Vyriausybės sudarytą komisiją dėl santaupų atkūrimo, į kurią gyventojai kreipiasi iki šiol.

Faktai apie indėlių atkūrimą:

  • Santaupų atkūrimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos gyventojų santaupų atkūrimo įstatymas, kuris buvo priimtas 1997 m. birželio 5 d.

  • 1998 metais buvo priimtas sprendimas atkurti indėlius, kurie buvo valstybiniuose bankuose: Lietuvos taupomajame, Lietuvos žemės ūkio ir Lietuvos valstybiname komerciniame bankuose. Atkūrimas buvo vykdomas Lietuvos taupomajame banke, informaciją apie indėlius kiti 2 bankai privalėjo perduoti šiam bankui iki 1997 m. lapkričio 1 d., o Taupomasis bankas pagal indėlininką, nepriklausomai tiek jis turėjo indėlio sąskaitų ir kokiame banke, jam atidarė tik vieną atkuriamąją sąskaitą. Taupomasis bankas vėliau, t.y. 2001 m. buvo privatizuotas, akcijas įsigijo "AS Hansapank", dalyvaujant strateginiam investuotojui "Swedbank". Nors Lietuvos valstybė akcijų šiame banke nebeturi, naujieji banko savininkai tęsia santaupų atkūrimo programą ir toliau bendradarbiauja su valstybės institucijomis santaupų atkūrimo klausimais.

  • Pagal įstatymą atkuriami Lietuvos Respublikos piliečių ir asmenų, nuolat gyvenančių Lietuvos Respublikoje, taip pat buvusių tremtinių ir politinių kalinių, kurie negrįžo gyventi į Lietuvą, indėliai, sukaupti Lietuvos valstybiniuose bankuose iki 1991 m. vasario 26 d., jei šių indėlių likučiai  nėra sumažėję iki 1992 m. gegužės 1 d. ir iki 1993 m. birželio 24 dienos, draudimo sutarčių įmokos, sutaupytos Valstybinėje draudimo įstaigoje iki 1991 m. vasario 26 d. ir neišmokėtos gyventojams iki 1993 m. birželio 24 d., taip pat kitos lėšos.

  • Šios lėšos atkuriamos nustatyta tvarka santykiu 1 litas už 1 turėtą rublį, o atkurtų santaupų suma yra ne didesnė kaip 6000 litų vienam gyventojui.

  • Gyventojai į banką dėl santaupų atkūrimo galėjo kreiptis nuo 1997 m. spalio 15 d. iki 1998 m. kovo 31 d. Tie, kurie dėl nuo jų nepriklausančių priežasčių iki 1998 m. kovo 31 d. nesikreipė į banką, gali kreiptis į Komisiją gyventojų prašymams atidaryti atkuriamąją sąskaitą nagrinėti. Komisija veikia nuo 1998 m.

  • Pagrindinis  lėšų  šaltinis  santaupoms  atkurti yra Privatizavimo fonde sukauptos lėšos.

  • Per daugiau nei 12 m. santaupų atkūrimo laikotarpį atkurtų santaupų įskaitymas į gyventojų banko sąskaitas vyko palaipsniui: gyventojai buvo suskirstyti į 4 indėlininkų grupes, o Vyriausybė nutarimu nustatydavo, nuo kurios datos kokia indėlininkų grupė pradeda disponuoti jiems priklausančiomis atkurtomis santaupomis.

  • Per visą santaupų atkūrimo laikotarpį daugiausia gyventojams išmokėta atkurtų santaupų 1999 m. – 1 mlrd. 208 mln. litų, mažiausiai 2009 m. – 2 mln. litų ir per 2010 m. – 1 mln. litų.

  • Pastaraisiais metais indėlininkų, besikreipiančių dėl santaupų atkūrimo skaičius ženkliai sumažėjo. 2008 m. į Komisiją kreipėsi 483 indėlininkai, 2009 m. – 515 indėlininkų, o 2010 m. – tik 250 indėlininkų.

Santaupų atkūrimo klausimais Jus gali pakonsultuoti:

 

Viešųjų ryšių skyrius
www.finmin.lt