BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


2013 m. darbai - valstybės finansams ir žmonių gerovei stiprinti

Data

2013 12 30

Įvertinimas
0

Vilnius, gruodžio 30 d. Finansų ministerijos svarbiausių 2013 metais atliktų darbų sąraše – mokestinės naštos mažinimas mažai uždirbantiems, mokesčių įstatymų pakeitimai, energetikos įmonių holdingo sukūrimas, pasirengimo įsivesti eurą koordinavimas, pirmininkavimas ES finansų ir ekonomikos ministrų tarybai.

Pasak finansų ministro Rimanto Šadžiaus, 2013 metais pavyko sėkmingai suderinti dvi veiksmų kryptis – pirmininkavimą Europos Sąjungos Tarybai ir Lietuvos vidaus  reikalų tvarkymą. „Vienas iš darbų, kuriuo pagrįstai galime didžiuotis, buvo tas, kad svarbiausi mokesčių įstatymų pakeitimai buvo priimti laiku t.y. pusmečiu anksčiau nei jie įsigalioja. Iki šiol ši Mokesčių administravimo įstatymo nuostata buvo ilgą laiką pažeidinėjama“,- sako finansų ministras.

Apmokestinimo pusiausvyros siekis

Mokesčių sistema buvo peržiūrima, siekiant teisingiau perskirstyti mokesčių naštą – padidinti mažiausiai uždirbančių žmonių pajamas, tolygiau apmokestinti kapitalą, sudaryti palankesnes verslo sąlygas. Nuo 2014 m. sausio 100 litų padidintas neapmokestinamųjų pajamų dydis (NPD) – iki 570 litų asmeniui. Papildoma paskata vaikus auginančioms šeimoms – 200 litų papildomas NPD ir už pirmą vaiką (buvo 100 litų). Tokiu būdu panaikinama šeimų diskriminacija pagal tai, kiek vaikų jos augina. Pasak finansų ministro, „nors tai nėra dideli pinigai, bet vis dėlto tai yra tam tikra parama šeimoms, kurių pajamos yra nedidelės“.

„Kitąmet grįšime prie mokesčių sistemos svarstymo. Kokie bus pakeitimai – anksti apie tai kalbėti, bet gali užtikrinti, kad pirmiausiai bus priimamos tokios priemonės, kurios pagerintų mažiausias pajamas gaunančių asmenų padėtį“,- patikina R.Šadžius.

Siekiant palengvinti socialiai pažeidžiamiausių gyventojų padėtį, iki 2014 m. gruodžio 31 d. pratęstas lengvatinio 9 proc. PVM tarifo taikymas gyvenamosioms patalpoms tiekiamai šilumos energijai ir karštam vandeniui, taip pat - 5 proc. PVM tarifas kompensuojamiesiems vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms, nenustatant lengvatos galiojimo termino, o nuo  2015 m. sausio 1 d. įsigalios 9 proc. lengvatinis PVM tarifas turizmo apgyvendinimo paslaugoms.

Sukurtas holdingas, tvarkomos kredito unijos

Verslo investicijas siekiama paskatinti dar 5 metams pratęsus pelno mokesčio lengvatą į esminį technologinį atsinaujinimą investuojančioms įmonėms.

R.Šadžius pabrėžia svarbų Finansų ministerijos nuveiktą darbą – sukurtą valstybės valdomą energetikos įmonių holdingą „Visagino atominė elektrinė“, jame įdiegtą korporatyvinio valdymo modelį, suformuotą personalinę valdymo struktūrą. Naujoji valdymo struktūra padės didinti veiklos efektyvumą visose grupės įmonėse, užtikrins tinkamą akcininko investuoto kapitalo grąžą ir padidins įmonių vertę.

Dar viena sritis, kurią sutvarkyti ėmėsi Finansų ministerija – kredito unijų griežtesnis teisinis reglamentavimas. „Kredito unijos privalo dirbti skaidriai ir atsakingai, tačiau faktas, kad šiemet trys iš jų buvo pripažintos nemokiomis, o patirtus nuostolius turėjo dengti  mokesčių mokėtojai, parodė, kad ne visos jos susitvarko su rizikos valdymu. Todėl turime sustiprinti teisinę bazę ir kredito unijų priežiūrą, kad apsisaugotume nuo galimų sukrėtimų ateityje“,- sako finansų ministras Rimantas Šadžius. Parengtiems teisėms aktams, kuriais griežtinami kredito unijų kapitalo bei rizikos valdymo reikalavimai, stiprinamos priežiūros institucijos galios, Vyriausybė pritarė.

Atvertas kelias naujai ES perspektyvai, eurui

Kitąmet prasideda naujoji 2014-2020 m. ES finansinė perspektyva, ir tam, kad būtų pagreitinta ES fondų lėšų panaudojimo pradžia, Finansų ministerija parengė, o Vyriausybė pritarė laikinajai tvarkai, kuri užtikrina projektų finansavimą ir įgyvendinimą nuo 2014 metų pradžios.

„Tokiu būdu, naujojo laikotarpio ES fondų lėšas ministerijos savo asignavimų rizika gali pradėti naudoti 6-12 mėnesiais anksčiau. Kitų metų biudžete jų numatyta 620 mln. litų“, - paaiškina finansų ministras.

2014 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymą Lietuvos prezidentė pasirašė gruodžio 27 d.  „Tai – savivaldybių savarankiškumo sustiprinimo, socialiai orientuotas, ir kartu griežtą finansinę drausmę demonstruojantis biudžetas“,- sako finansų ministras R.Šadžius.

Lietuvos fiskalinį drausmingumą ir kokybišką ekonomikos augimą 2013 m. patvirtino kelios įtakingos tarptautinės institucijos: birželį ES Taryba atšaukė Lietuvai nuo 2009 m. taikytą biudžeto deficito perviršio procedūrą; spalį tarptautinė reitingų agentūra „Standard & Poor‘s“ pagerino ilgalaikio skolinimosi reitingo perspektyvą; rugpjūtį Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos įkurtas Pasaulinis forumas paskelbė, kad Lietuva atitinka aukščiausius skaidrumo ir keitimosi informacija mokesčių tikslais tarptautinius standartus; lapkritį Pasaulio banko sudaromame reitinge „Doing Business 2014“ Lietuva pakilo per 10 pozicijų ir atsidūrė tarp geriausias verslo sąlygas turinčių pasaulio valstybių.

Pasak R.Šadžiaus, 2013 metais atlikti Finansų ministerijos darbai paklojo tvirtus pamatus toliau stiprinti valstybės ekonomiką ir finansus, o kartu ir kiekvieno žmogaus padėtį. „Mes turime visas sąlygas įsivesti eurą, kaip ir planuojame, nuo 2015 m.“,- sako finansų ministras.

Kitąmet Europos Sąjungos institucijos vertins Lietuvos rodiklių atitikimą Mastrichto kriterijams ir gegužės mėn. Europos Komisija siūlys ECOFIN tarybai sprendimą dėl euro įvedimo Lietuvoje.

Ministras pažymi, kad kitais metais laukia nemažai iššūkių susijusių ne tik su euro įvedimu, bet ir su mokesčių bei Sodros  pertvarka, geresniu mokesčių surinkimu, naujos ES struktūrinių fondų finansinės perspektyvos lėšų įsisavinimu bei valstybinių įmonių pertvarkymu, siekiant efektyvesnio valdymo ir geresnių veiklos rezultatų.

 

Viešųjų ryšių skyrius
[email protected]
www.finmin.lt