2023-02-01

2022 metų valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų surinkimas

Išankstiniais Finansų ministerijos duomenimis, 2022 metais valstybės biudžetas ir savivaldybių biudžetai pajamų gavo 19,9 proc. (2 640,5 mln. eurų) daugiau nei 2021 metais, kuomet dalį lyginamojo laikotarpio vis dar galiojo griežtesnės karantino sąlygos. Planuotos bendros minėtų biudžetų pajamos 2022 metams – 14 519,3 mln. eurų, faktiškai gauta – 15 900,8 mln. eurų, t. y. gauta 9,5 proc. daugiau nei planuota. 

Į valstybės biudžetą gauta 12 809 mln. eurų, tai yra 19,2 proc. (2 066,8 mln. eurų) pajamų daugiau nei 2021 metais. Toks ženklus pajamų augimas, palyginti su praėjusiais metais, be kitų priežasčių susidarė ir dėl to, kad dalį 2021 metų laikotarpio  buvo taikomi griežtesni karantino ribojimai.

Pajamų iš mokesčių į valstybės biudžetą gauta 12 026,5 mln. eurų, tai  yra 1 989,3 mln. eurų arba 19,8 proc. daugiau nei 2021 metais. Pažymėtina, jog einamųjų metų sausio–gruodžio mėnesių pajamos didele dalimi atspindi ekonominės veiklos, vykdytos nuo praėjusių metų gruodžio iki einamųjų metų lapkričio mėnesių, rezultatus. Per 2022 metus mokėtojai, kurie 2020–2021 metais buvo atidėję Valstybinės mokesčių inspekcijos administruojamų mokesčių mokėjimą, grąžino 368,4 mln. eurų nepriemokų, susidariusių dėl COVID-19.

Iš pridėtinės vertės mokesčio (PVM) gauta 5 736,4 mln. eurų pajamų, tai yra 1 027,7 mln. eurų (21,8 proc.) daugiau nei 2021 metais. Tokį pajamų augimą iš PVM lėmė augusi PVM apmokestinamų paslaugų ir prekių pardavimo vertė bei žema 2021 metų palyginamoji bazė – švelnėjant veiklos ribojimams, 2021 metais vartojimas pradėjo atsigauti antrąjį ketvirtį, o 2022 metais, augant vartojimui, PVM prievolė augo nuo metų pradžios. Be to, 2021 metų sausio–rugpjūčio mėnesiais dalis mokesčių mokėtojų dar naudojosi galimybe atidėti prievolių mokėjimus, kai tuo tarpu 2022 metais šio mokesčio atidėjimai buvo grąžinami.

Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų pajamos iš gyventojų pajamų mokesčio (GPM) sudarė 5 118,4 mln. eurų, tai yra 929,8 mln. eurų (22,2 proc.) daugiau nei 2021 metais.  Toks pajamų iš GPM augimas, palyginti su praėjusiais metais, susidarė dėl augusio užimtų gyventojų skaičiaus bei darbo užmokesčio, taip pat dėl ženkliai išaugusių individualios veiklos bei turto pardavimo apmokestinamųjų pajamų.

Už visas akcizines prekes gauta 1 669,4 mln. eurų pajamų – 11,5 mln. eurų (0,7 proc.) daugiau nei 2021 metais. Pajamų iš akcizų augimui minimu laikotarpiu įtakos turėjo 2021 metų gruodį–2022 metų lapkritį augę kai kurių akcizais apmokestinamų prekių – cigarų ir cigarilių, kaitinamojo tabako produktų, elektroninių cigarečių skysčio bei degalų (išskyrus dyzelinių) – pardavimai didmeninėje rinkoje. 2020 metų gruodį–2021 metų lapkritį degalų pardavimai buvo mažesni dėl dalį laikotarpio galiojusių asmenų judėjimo apribojimų. Taip pat prie pajamų iš akcizų augimo prisidėjo nuo 2021 metų kovo 1 d. bei nuo 2022 metų sausio 1 d. padidinti akcizų tarifai apdoroto tabako produktams, taip pat nuo 2022 metų sausio 1 d. padidinti akcizų tarifai kaitinamojo tabako produktams, elektroninių cigarečių skysčiui bei etilo alkoholiui ir alkoholiniams gėrimams.

Pelno mokesčio gauta 1 592,4 mln. eurų, tai yra 409,2 mln. eurų (34,6 proc.) daugiau nei per 2021 metus dėl didesnių avansinio pelno mokesčio už 2022 metus ir metinio pelno mokesčio įmokų. Mokėtino pelno mokesčio už 2021 metus deklaruota 35,1 proc. daugiau nei už 2020 metų finansinius rezultatus dėl įmonėse 33,9 proc. išaugusio veikos pelno. Taip pat 2022 metų pradžioje buvo sumokėta 32,6 mln. eurų daugiau pelno mokesčio prie pajamų šaltinio nei 2021 metais.

Kitų (nemokestinių) pajamų, išskyrus Europos Sąjungos (ES) lėšas, į valstybės biudžetą gauta 782,5 mln. eurų, tai yra 77,5 mln. eurų (11 proc.) daugiau nei 2021 metais.

Išankstiniais Finansų ministerijos duomenimis, 2022  metų valstybės biudžeto planas įvykdytas 108,1 proc. ir į biudžetą gauta 963,3 mln. eurų daugiau nei planuota.

PVM planas viršytas 388,2 mln. eurų (7,3 proc.), GPM – 245,0 mln. eurų (10,2 proc.), pajamų iš pelno mokesčio – 173,4 mln. eurų (12,2 proc.). Akcizų gauta 18,0 mln. eurų (1,1 proc.) mažiau nei planuota.

Kitų (nemokestinių) pajamų, išskyrus ES lėšas, į valstybės biudžetą gauta 101,9 mln. eurų (15 proc.) daugiau nei planuota.

2022 metų pajamų į valstybės biudžetą surinkimas:

Pajamos, mln. eurų

Valstybės biudžetas

Metinis 2022 m. planas,
mln. eurų

Pajamos per
2022 metus

Pajamų dalis  nuo metinio plano, proc.

Pajamų augimas, palyginti su 2021 m., proc.

Gyventojų pajamų mokestis

2 404,0

2 649,0

110,2%

21,0%

Pelno mokestis

1 419,1

1 592,4

112,2%

34,6%

Pridėtinės vertės mokestis

5 348,2

5 736,3

107,3%

21,8%

Akcizai

1 687,4

1 669,4

98,9%

0,7%

Kitos mokesčių pajamos

306,4

379,3

123,8%

26,9%

Kitos (nemokestinės) pajamos (be ES lėšų)

680,6

782,5

115,0%

11,0%

PAJAMOS IŠ VISO (be ES lėšų)

11 845,7

12 809,0

108,1%

19,2%