2017-01-31

Centrinės valdžios sektoriaus skola pernai – 15,7 mlrd. eurų

Finansų ministerijos duomenimis, centrinės valdžios sektoriaus skola 2016 metų pabaigoje buvo 15,702 mlrd. eurų ir sudarė 41 proc. 2016 metų BVP (38,262 mlrd. eurų).

Gruodžio pabaigoje centrinės valdžios sektoriaus užsienio skola sudarė 75,5 proc. visos centrinės valdžios skolos: skola užsienio finansų institucijoms buvo 10,140 mlrd. eurų, tarptautinėms organizacijoms – 1,720 mlrd. eurų.

Centrinės valdžios vidaus sektoriaus skola gruodžio pabaigoje sudarė 24,5 proc. visos skolos: vidaus finansiniam sektoriui centrinė valdžia buvo skolinga 3,312 mlrd. eurų, nefinansiniam sektoriui – 0,055 mlrd. eurų, kitiems kreditoriams – 0,475 mlrd. eurų.

Visa centrinės valdžios ilgalaikė skola buvo 15,625 mlrd. eurų (99,5 proc. visos skolos), trumpalaikė – 0,077 mlrd. eurų (0,5 proc.).

Centrinės valdžios skolos struktūra šių metų gruodžio mėnesio pabaigoje buvo tokia: eurais – 66 proc., JAV doleriais – 33 proc., Šveicarijos frankais – 1 proc.

Atsižvelgus į pritaikytas finansines išvestines priemones skola gruodžio mėnesį buvo 14,540 mlrd. eurų. Tai sudarė 38 proc. 2016 metų BVP.

Papildoma informacija:

Centrinė valdžia apima valstybės biudžetą, socialinės apsaugos fondus („Sodrą“, Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetą), nebiudžetinius fondus (Garantinį, Rezervinį (Stabilizavimo), Ignalinos AE uždarymo fondus), UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo lėšas laikomas valstybės iždo sąskaitoje, o taip pat valstybės įmonę centralizuotai valdomo valstybės turto valdytoją Turto banką.

Viešųjų ryšių skyrius
[email protected]  
www.finmin.lrv.lt