BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Dešimties mėnesių valstybės biudžeto pajamos

Data

2009 11 11

Įvertinimas
0

Vilnius, 2009 m. lapkričio 11 d. Operatyviais Finansų ministerijos duomenimis, per dešimt 2009 m. mėnesių į valstybės biudžetą surinkta 12 mlrd. 531,7 mln. litų, planuota – 12 mlrd. 429,7 mln. litų, t.y. įplaukė 102 mln. litų arba 0,8 proc. daugiau nei planuota. Kartu su Europos Sąjungos ir kitų užsienio šalių paramos lėšomis per 10 mėn. į valstybės biudžetą buvo surinkta 17 mlrd. 109,8 mln. litų pajamų (ES paramos lėšų dalis – 4 mlrd. 578,1 mln. litų).

Daugiausia pajamų surinkta iš pridėtinės vertės mokesčio, t.y. 5 mlrd. 887,2 mln. litų – planas įvykdytas 106,8 proc.

Akcizų įplaukos per šį laikotarpį – 2 mlrd. 690,5 mln. litų, tai yra planas įvykdytas 101,5 proc.

Pelno mokesčio per 10 mėn. surinkta 1 mlrd.465,4 mln. litų, ir tai sudaro 86,2 proc. planuotų pajamų.

Valstybės biudžeto pajamos iš gyventojų pajamų mokesčio sudarė 855 mln. litų, planas įvykdytas 92,5 proc.

Lyginant su dešimties mėnesių biudžeto pajamomis 2008 metais, per 10 šių metų mėnesių į biudžetą surinkta 23,7 proc. mažiau pajamų. Mažesnį biudžeto pajamų iš visų mokesčių surinkimą 2009 m. įtakoja spartus ekonomikos sulėtėjimas.

Patvirtintame 2009 metų valstybės biudžeto plane numatyta gauti 20 mlrd. 814,7 mln. litų pajamų, iš jų 6 mlrd. 417,4 mln. litų – ES ir kitos paramos lėšos. 

Per spalio mėnesį į valstybės biudžetą surinkta 1 mlrd. 256,9 mln. litų, prognozuota – 1 mlrd. 252,1 mln. litų. Surinkta 4,8 mln. litų daugiau.

Pridėtinės vertės mokesčio per spalio mėn. surinkta 603,6 mln. litų, arba 110,6 mln. litų daugiau nei buvo planuota.

Per spalio mėn. pelno mokesčio surinkta 264,5 mln. litų, t. y. 79,7 mln. litų mažiau nei buvo planuota.

Akcizų (už visas akcizines prekes) įplaukos per spalio mėn. - 167 mln. litų, arba 34,6 mln. litų mažiau nei buvo planuota.

Kartu pateikiame turimą operatyvią informaciją apie dyzelio realizacijos (iš akcizinių sandėlių) dinamiką

Dyzelio realizacijos dinamika

Dyzelinių degalų realizacija per šių metų spalio mėn., lyginant su praėjusių metų spalio mėn., sumažėjo 18,4 proc. Finansų ministerija, apibendrinusi operatyvius duomenis už spalį ir 10 šių metų mėnesių, rodo, kad rugpjūčio realizacijos pagyvėjimo rugsėjo bei spalio mėnesiai nepatvirtino ir 10 mėnesių realizacijos kritimas lyginant su atitinkamu praėjusių metų laikotarpiu yra praktiškai toks pats, koks buvo iki akcizų sumažinimo. Vienas veiksnių, galinčių paaiškinti rugpjūčio mėnesio realizacijos išskirtinumą gali būti labai staigus realizacijos kritimas liepą, kai tikintis akcizo sumažėjimo buvo stengiamasi stabdyti produkcijos tiekimą į rinką ir turėti minimalias atsargas. Bendras liepos-rugpjūčio rezultatas (kritimas -21 proc.) artimas  vidutiniam 18 procentų kritimo rodikliui. 

Pastaba - dyzelino kiekis lentelėje nurodytas tonomis.

Lentelėse atsispindi dyzelio realizacijos pokyčiai. 2009 m. ataskaitiniai laikotarpiai lyginami su 2008 m. atitinkamais laikotarpiais (įtraukiami ir gruodžio mėn., nes buvo kaupiamos atsargos prieš akcizo tarifo padidinimą ir jos įtakoja vėlesnių mėnesių realizaciją)  ir matoma realizacijos pokyčių tendencija.

 

Daugiau informacijos:
Tel. (8 5) 239 0008
Mob. tel. 8 616  94 846
www.finmin.lt