BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Devynių mėnesių valstybės biudžeto pajamos

Data

2009 10 09

Įvertinimas
0

Vilnius, 2009 m. spalio 9 d. Finansų ministerijos operatyviais duomenimis, per 2009 m. 9 mėn. į valstybės biudžetą surinkta 11 mlrd. 274,8 mln. litų, planuota – 11 mlrd. 177,6 mln. litų. Per  šių metų 9 mėn. į valstybės biudžetą įplaukė 97,1 mln. litų arba 0,9 proc. daugiau nei planuota. Kartu su Europos Sąjungos ir kitų užsienio šalių paramos lėšomis per 9 mėn. į valstybės biudžetą buvo surinkta 15 mlrd. 834,7 mln. litų pajamų (ES paramos lėšų dalis – 4 mlrd. 559,9 mln. litų).

Lyginant su devynių mėnesių biudžeto pajamomis 2008 metais, per 9 šių metų mėnesius į biudžetą surinktą 23,3 proc. mažiau pajamų. Mažesnį biudžeto pajamų iš visų mokesčių surinkimą 2009 m. įtakoja spartus ekonomikos sulėtėjimas.

Per 9 mėn. daugiausia pajamų surinkta iš pridėtinės vertės mokesčio, t.y. 5 mlrd. 283,5 mln. litų – planas įvykdytas 105,3 proc.

Pelno mokesčio per 9 mėn. surinkta 1 mlrd.200,9 mln. litų, ir tai sudaro 88,6 proc. planuotų pajamų.

Akcizų (už visas akcizines prekes) įplaukos per šį laikotarpį – 2 mlrd. 523,5 mln. litų, tai yra planas įvykdytas 103,1 proc.

Nacionalinio biudžeto pajamos iš gyventojų pajamų mokesčio sudarė 2 mlrd.817,6 mln. litų, planas įvykdytas 93,7 proc.

Per rugsėjo mėnesį į valstybės biudžetą surinkta 1 mlrd. 682,9 mln. litų, prognozuota – 1 mlrd. 630,7 mln. litų. Surinkta 52,2 mln. litų daugiau.

Pridėtinės vertės mokesčio per rugsėjį surinkta 620,1 mln. litų, arba 184,4 mln. litų daugiau nei buvo planuota..

Akcizų įplaukos per rugsėjį 300,4 mln. litų, arba 17,9 mln. litų daugiau nei buvo planuota.

Per rugsėjo mėn. pelno mokesčio surinkta 507,8 mln. litų, t. y. 129,3 mln. litų mažiau nei buvo planuota.

Patvirtintame 2009 metų valstybės biudžeto plane numatyta gauti 20 mlrd. 814,7 mln. litų pajamų, iš jų 6 mlrd. 417,4 mln. litų – ES ir kitos paramos lėšos. 

 

Atsižvelgiant į papildomą susidomėjimą dyzelinio kuro realizacija, kartu pateikiame turimą operatyvią informaciją apie dyzelio realizacijos dinamiką

Pažymime, kad apibendrinimus ir išvadas dėl dyzelio realizacijos dinamikos Finansų ministerija pateiks ne anksčiau kaip pasibaigus spalio mėnesiui.

Dyzelio realizacijos dinamika

Finansų ministerija, apibendrinusi operatyvius duomenis už rugsėjį ir 9 šių metų mėnesius, indikuoja, kad rugpjūčio realizacijos pagyvėjimo rugsėjo mėnuo nepatvirtino ir 9 mėnesių realizacijos kritimas lyginant su atitinkamu praėjusių metų laikotarpiu yra praktiškai toks pats, koks buvo iki akcizų sumažinimo. Vienas veiksnių, galinčių paaiškinti rugpjūčio mėnesio realizacijos išskirtinumą gali būti labai staigus realizacijos kritimas liepą, kai tikintis akcizo sumažėjimo buvo stengiamasi stabdyti produkcijos tiekimą į rinką ir turėti minimalias atsargas. Bendras liepos-rugpjūčio rezultatas (kritimas -21 proc.) artimas  vidutiniam 18 procentų kritimo rodikliui.

Lentelėje atsispindi dyzelio realizacijos pokyčiai . 2009 m. ataskaitiniai laikotarpiai lyginami su 2008 m. atitinkamais laikotarpiais (įtraukiami ir   gruodžio mėn., nes buvo kaupiamos atsargos prieš akcizo tarifo padidinimą ir jos įtakoja vėlesnių mėnesių realizaciją)  ir matoma realizacijos pokyčių tendencija.

Dyzelinių degalų realizacija, tonomis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-6 mėn.

7 mėn.

1-7 mėn.

8 mėn.

1-8 mėn.

9mėn.

1-9 mėn.

2007 gruodis - 2008

 

517728

74919

592647

75164

667811

79367

747178

2008 gruodis - 2009

 

427523

49673

477196

68417

545613

65032

610645

Pokytis,+,-

 

-90205

-25246

-115451

-6747

-122198

-14335

-136533

Pokytis,%

 

-17,4%

-33,7%

-19,5%

-9,0%

-18,3%

-18,1%

-18,3%

Akcizo tarifas Lietuvoje keitėsi (didėjo) nuo 2008 m. sausio 1 d., nuo 2009 m. sausio 1 d. ir mažėjo nuo 2009 m. rugpjūčio 1 d.-----

Daugiau informacijos:
Tel.: (8 5) 239 0008
Mob.: 8 616 94846