BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Didesnė EIB kapitalo dalis atveria platesnes galimybes

Data

2012 11 14

Įvertinimas
0

Vilnius, lapkričio 14 d. Vyriausybei pritarus Lietuvos kapitalo dalies Europos investicijų banke (EIB) padidinimui 15,146 mln. eurų (52,3 mln. litų), Lietuva įgyvendino vieną iš Europos Vadovų Tarybos priemonių, stiprinančių ES ekonomikos būklę. Apie šį Vyriausybės sprendimą banką informuos EIB valdytoja iš Lietuvos – finansų ministrė Ingrida Šimonytė.

Didinama kapitalo dalis bus apmokama dalimis – iki kitų metų kovo pabaigos privalu sumokėti 7,573 mln. eurų (26,148 mln. litų), o likusią dalį, kasmet po 3,786 mln. eurų (13,074 mln. litų) – iki 2014 ir 2015 m. paskutinės kovo mėnesio dienos.

Įsigaliojus EIB apmokėtojo kapitalo padidinimui, Lietuvos dalis EIB pasieks 367,127 mln. eurų (1,268 mlrd. litų).

Lietuvos kapitalo dalies padidinimą numatyta apmokėti iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų, tačiau Finansų ministerija pabrėžia, kad tai neturės įtakos valstybės biudžeto deficitui, o Lietuvos finansinis turtas padidės.

10 mlrd. eurų padidėjęs EIB kapitalas leis bankui ES narėms 2013-2015 metų laikotarpiu suteikti papildomai 60 mlrd. eurų naujų paskolų, kurios pritrauks iki 180 mlrd. eurų papildomų investicijų.

Šiomis galimybėmis galės pasinaudoti ir Lietuva. Be to, prisidėdama prie didinamo EIB kapitalo, Lietuva tuo pačiu prisideda ir prie EIB skolinimo apimčių padidinimo prioritetinėse srityse. Tai - inovacijų ir įgūdžių plėtra, mažų ir vidutinių įmonių projektų  finansavimas, strateginės infrastruktūros plėtra, išteklių naudojimo efektyvumo didinimas.

Primename, kad 2009 m. kovo mėn. Lietuva pasiskolino iš EIB 1,132 mlrd. eurų (3,908 mlrd. litų) projektų bendrajam finansavimui transporto, energetikos, aplinkosaugos, inovacijų ir kitose srityse pagal 2007-2013 m. laikotarpio Žmogiškųjų išteklių plėtros, Ekonomikos augimo ir Sanglaudos skatinimo veiksmų programas.

Jos taip pat naudotos šešių didelių vandens tiekimo ir nuotekų valymo projektams vykdyti, kurie buvo finansuoti iš 2004–2006 metų Sanglaudos fondo lėšų.

Be to, dalis EIB paskolos perskolinama ES projektus įgyvendinančioms savivaldybėms, valstybės ir savivaldybės įmonėms, akcinėms ir uždarosioms akcinėms bendrovėms, kurių visas arba dalį akcijų valdo valstybė ar savivaldybė.

Lietuva EIB nare tapo 2004 m. gegužės 1 d., jai priklauso 0,15 proc. EIB kapitalo. Šiuo metu banko valdytojai yra 27 ES valstybės.

 

Viešųjų ryšių skyrius
Tel. (8 5) 239 00 08
vrs@finmin.lt
www.finmin.lt