BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


ECOFIN: įgyvendinant Stabilumo ir augimo paktą svarbus nacionalinių parlamentų vaidmuo

Data

2007 10 08

Įvertinimas
0

Vilnius, spalio 8 d. Lietuvos Respublikos finansų viceministras Valentinas Miltienis ir kiti atsakingi Finansų ministerijos darbuotojai rytoj, spalio 9 d., Liuksemburge dalyvaus Europos Sąjungos ekonomikos ir finansų reikalų (ECOFIN) tarybos posėdyje, kuriame numatoma aptarti Stabilumo ir augimo pakto įgyvendinimo, viešųjų finansų Ekonominėje ir pinigų sąjungoje, geresnio reglamentavimo, Pasaulinės palydovinės navigacijos sistemos (GALILEO) finansavimo aspektus bei kitus svarbius klausimus.

Apsvarsčius viešųjų finansų padėtį Ekonominėje ir pinigų sąjungoje, numatoma patvirtinti Tarybos išvadų projektą, kuriame akcentuojama, kad tvarios fiskalinės pozicijos užtikrinimas yra pagrindinis prioritetas, atitinkantis prevencinę Stabilumo ir augimo pakto (SAP) dalį, padedantis pasiruošti  visuomenės senėjimo poveikiui valstybių biudžetams. Išvadose taip pat pabrėžiama, kad visos šalys, kurios dar nepasiekė savo vidutinės trukmės tikslų turėtų paspartinti deficito ir skolos sumažinimą ir skirtų šiam tikslui didesnes, nei buvo tikėtasi, biudžeto pajamas. Taip pat atkreipiamas dėmesys į nacionalinių taisyklių ir institucijų, įskaitant ir monitoringo mechanizmus,  svarbą siekiant stiprios biudžeto pozicijos. Pripažįstama, kad taisyklėmis paremta daugiametė fiskalinė aplinka, apimanti išlaidų taisykles, gali užtikrinti vidutinės trukmės biudžeto planų laikymąsi. Čia pabrėžiama nacionalinė iniciatyva ir atitinkamas nacionalinių Parlamentų įtraukimas.

Posėdyje taip pat numatoma aptarti ir pateikti ECOFIN tarybos išvadas dėl geresnio reglamentavimo ir konkurencingumo didinimo.Tarybos išvadų projekte akcentuojama, kad ES teisės aktų sąlygojamos administracinės naštos mažinimas reikalauja bendrų ES institucijų ir valstybių narių pastangų.  Taip pat išvadų projekte  akcentuojama, kad žymus administracinės naštos sumažinimas leistų įmonėms pakelti produktyvumo lygius, todėl Taryba skatina valstybes nares, kurios dar nėra nusistačiusios nacionalinių administracinės naštos mažinimo tikslų, tai padaryti iki 2008 m. pabaigos ir kt. Administracinės naštos mažinimo kiekybinį rodiklį Lietuvoje planuojama nusistatyti 2008 m. III ketvirtyje.