BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


ES projektų bendram finansavimui – 1,132 milijardo eurų paskola  

Data

2009 03 13

Įvertinimas
0
Finansų ministras Algirdas Šemeta ir EIB viceprezidentė Eva Srejber Vilnius, kovo 13 d. Šiandien finansų ministras Algirdas Šemeta ir Europos investicijų banko (EIB) viceprezidentė Eva Srejber pasirašė sutartį dėl 1,132 mlrd. eurų (3,9 mlrd. litų) ilgalaikės paskolos, kuri skirta finansuoti investicinius projektus bendrai su ES struktūrinių fondų lėšomis.

 „Šia sutartimi valstybė palankiomis sąlygomis užsitikrino lėšas, reikalingas Lietuvai kofinansuoti  projektus iki pat 2015 metų, kai baigsis 2007-2013 metų ES struktūrinės paramos laikotarpis. Europos investicijų banko paskola padės stiprinti Lietuvos ekonomiką ir efektyviai panaudoti Europos Sąjungos lėšas“, - sakė finansų ministras Algirdas Šemeta.

Lietuva paskolą naudos bendrojo finansavimo lėšoms, kuriomis prisideda prie 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo, įgyvendinant investicinius projektus transporto, energetikos, aplinkosaugos, inovacijų ir kitose srityse pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros, Ekonomikos augimo ir Sanglaudos skatinimo veiksmų programas. Valstybė šias lėšas taip pat naudos prisidėdama prie šešių didelių vandens tiekimo ir nuotėkų valymo projektų, kurie finansuojami iš 2004-2006 metų Sanglaudos fondo lėšų ir turi būti įgyvendinti iki 2010 m. pabaigos.

Paskolos fiksuota metinė palūkanų norma bus 4,2 proc. Pirmoji jos dalis – daugiau nei 1 mlrd. litų – bus pervesta Lietuvai š.m. balandžio pradžioje. Konkrečius projektų vykdytojus  (jie numatyti Veiksmų programose ir jų prieduose) pinigai pasieks kartu su Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis.

Projektai, kuriems Lietuva skirs paskolos lėšas, bus atrenkami pagal EIB nustatytas sąlygas. Jeigu projekto vertė mažesnė nei 25 mln. eurų, sprendimą dėl prisidėjimo prie jo finansavimo mūsų valstybė priims savo nuožiūra (EIB atliks tokių projektų paskesnę kontrolę), jeigu projekto suma bus didesnė – reikės EIB pritarimo prieš skiriant paskolos lėšas projektui.

***

Apie veiksmų programas

Žmogiškųjų išteklių plėtros programa skirta viešojo ir privataus sektorių darbuotojų mokymams ir kvalifikacijai kelti bei tyrėjų ir mokslininkų gebėjimams ugdyti. Pagal šią veiksmų programą kuriamos mokymosi visą gyvenimą ir efektyvaus viešojo valdymo sistemos.

Pagal Ekonomikos augimo veiksmų programą ES parama skiriama šalies ekonominei infrastruktūrai gerinti, verslo produktyvumo lygiui didinti, transporto, energetikos infrastruktūros plėtrai, moksliniams tyrimams bei informacinių technologijų plėtrai.

Sanglaudos skatinimo veiksmų programos skirta stiprinti vietinės ir urbanistinės plėtros potencialą, saugoti kultūros paveldą ir gamtą bei pritaikyti juos turizmo plėtrai, užtikrinti viešųjų paslaugų kokybę ir prieinamumą, gerinti aplinkos apsaugos kokybę. 

 

Viešųjų ryšių skyrius
Tel. (8 5) 239 0187
www.finmin.lt