BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


ES struktūrinė parama: įsibėgėjo paraiškų teikimas

Data

2008 12 19

Įvertinimas
0

Vilnius, gruodžio 19 d. Jau pateikta beveik 1300 paraiškų 2007 – 2013 m. ES struktūrinių fondų finansavimui gauti. Šiose paraiškose prašoma lėšų suma siekia 4,18 mlrd. Lt. Daugiau kaip pusantro šimtui projektų jau skirtas finansavimas – 1,5 mlrd. Lt.

Daugiausia – 754 paraiškos – pateiktos pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą. Bendra prašoma lėšų suma pateiktose paraiškose siekia vieną milijardą litų. Šiuo metu jau patvirtintas finansavimas 15 projektų, kuriems skirta 213 mln. Lt. Pagal šią veiksmų programą per 2007 – 2013 m. iš viso planuojama paskirstyti 3,2 mlrd. Lt.

Pagal Ekonomikos augimo veiksmų programą pateikta 360 paraiškų. Prašoma lėšų suma siekia 1,9 mlrd. Lt. Daugiau nei šimtui projektų jau skirtas finansavimas – 1 mlrd. Lt. Šiai programai įgyvendinti iki 2013 m. skirta 10,7 mlrd. Lt paramos.

Pagal Ekonomikos augimo veiksmų programą pradėti įgyvendinti tokie svarbūs infrastruktūriniai projektai kaip pagrindinių magistralinių kelių rekonstravimas, žvyrkelių asfaltavimo programa. Verslininkai turi galimybę teikti paraiškas inovacijų diegimui ir moksliniams tyrimams finansuoti.

Paraiškų teikimas pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programą taip pat įsibėgėja – iš viso yra pateikta beveik 160 paraiškų, jose numatytiems projektams įgyvendinti prašoma 1,2 mlrd. Lt. Finansavimas beveik trečdaliui projektų už 234 mln. Lt jau patvirtintas. Visoms Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonėms įgyvendinti skirta 9,1 mlrd. Lt ES paramos.

Iš viso pagal šiuo metu paskelbtus kvietimus ir valstybinio bei regioninio planavimo projektų sąrašus numatoma paskirstyti lėšų suma siekia beveik 8,5 mlrd. Lt. Tai sudaro 37 proc. 2007 – 2013 m. skirtos 23 mlrd. Lt ES struktūrinės paramos Lietuvai.

***
Apie veiksmų programas

Žmogiškųjų išteklių plėtros programa yra skirta viešojo ir privataus sektorių darbuotojų mokymams ir kvalifikacijai kelti bei tyrėjų ir mokslininkų gebėjimams ugdyti. Pagal šią veiksmų programą kuriamos mokymosi visą gyvenimą ir efektyvaus viešojo valdymo sistemos.

Pagal Ekonomikos augimo veiksmų programą ES parama skiriama šalies ekonominei infrastruktūrai gerinti,  verslo produktyvumo lygiui didinti, ypač sudarant palankią aplinką inovacijoms ir smulkiajam bei vidutiniam verslui, moksliniams tyrimams bei technologinei plėtrai.

Sanglaudos skatinimo veiksmų programos skirta stiprinti vietinės ir urbanistinės plėtros potencialą, saugoti kultūros paveldą ir gamtą bei pritaikyti juos turizmo plėtrai, užtikrinti viešųjų paslaugų kokybę ir prieinamumą.

  

Viešųjų ryšių skyrius
Tel.: 2199 376
www.finmin.lt