BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Europos Komisija patvirtino Ekonomikos augimo ir Sanglaudos skatinimo veiksmų programas

Data

2007 08 07

Įvertinimas
0

Vilnius, rugpjūčio 7 d. Europos Komisija jau patvirtino Ekonomikos augimo ir Sanglaudos skatinimo veiksmų programas, pagal kurias bus naudojama beveik 85 proc. Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšų, skirtų 2007-2013 m.

Tai dvi iš trijų teminių veiksmų programų, pagal kurias bus įgyvendinama Lietuvos 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategija. Ekonomikos augimo (10,7 mlrd. Lt, 45,7 proc.) ir Sanglaudos skatinimo (9,2 mlrd. Lt, 39,1 proc.) veiksmų programos finansuojamos iš Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo pagal Konvergencijos tikslą (remti silpniau išsivysčiusias šalis nares ir regionus).

Lietuva viena iš pirmųjų ES parengė ir suderino su Europos Komisija 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją, kuri buvo patvirtinta š.m. balandžio mėnesį. Ši Strategija bus įgyvendinama pagal keturias veiksmų programas.  EK patvirtinus Ekonomikos augimo ir Sanglaudos skatinimo veiksmų programas, tęsiasi derybos dėl trečiosios teminės – Žmogiškųjų išteklių plėtros – veiksmų programos, kuriai teks 13,8 proc. (3,2 mlrd. Lt) lėšų.

Visų teminių veiksmų programų, pagal kurias bus panaudojama ES parama, administravimui bus sukurta bendra ES paramos valdymo ir kontrolės sistema, kuo paprastesnė ir skaidresnė, suprantama pareiškėjams ir kontrolės institucijoms. Tam skirta papildoma ketvirtoji – Techninės paramos veiksmų programa (1,4 proc., 0,3 mlrd. Lt).

Po intensyvių diskusijų jau baigiamos rengti naujos ES paramos administravimo taisyklės. Atitinkamų nutarimų projektai artimiausiu metu bus pateikti svarstyti Vyriausybei. Taip pat artimiausiu metu planuojama parengti veiksmų programų priedus.

Jau patvirtinti bendrieji projektų atrankos kriterijai – reikalavimai, privalomi visiems projektams, kurie bus finansuojami iš ES struktūrinės paramos 2007-2013 m. lėšų, ir dalis specifinių, nustatomų kiekvienai priemonei, projektų atrankos kriterijų. Šiuo metu ministerijos rengia pasiūlymus dėl likusių specifinių projektų atrankos kriterijų. Išsamiau

 

Viešųjų ryšių skyrius
Tel.: 2399 296