BDAR
Close

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Europos Komisijai deklaruota milijardas litų

Data

2009 04 06

Įvertinimas
0

Vilnius, balandžio 6 d.Finansų ministerija Europos Komisijai pateikė 2007-2013 m. Europos Sąjungos (ES) struktūrinės paramos tarpinio mokėjimo paraiškas pagal Veiksmų programas, kuriose bendra prašoma grąžinti Lietuvai suma viršija 0,864 mlrd. litų.

Daugiausia išlaidų deklaruota pagal Ekonomikos augimo veiksmų programą – beveik 1,1 mlrd. Lt. Dar 5,2 mln. litų išlaidų deklaruota pagal Žmogiškųjų išteklių veiksmų programą, o pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programą – 4,7 mln. Lt.

Iš viso Europos Komisijai deklaruota daugiau kaip vienas milijardas litų išlaidų, patirtų iki 2009 m. vasario pabaigos, įgyvendinant 2007-2013 m. ES fondų lėšomis finansuojamus projektus. Europos Komisija lėšas Lietuvai turi pervesti ne vėliau kaip per 2 mėnesius.

Europos Sąjungos paramą administruojančiom institucijoms šiuo metu jau pateikta daugiau kaip 2350 paraiškų 2007-2013 m. ES struktūrinių fondų finansavimui gauti. Šiose paraiškose prašoma finansavimo lėšų suma siekia 7 mlrd. Lt. Daugiau kaip 400 projektų jau skirtas finansavimas – 3 mlrd. Lt.

1,8 mlrd. Lt. finansavimas skirtas beveik 200 projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos priemones. Dar 655 mln. Lt. ES finansavimo skirta daugiau kaip 100 projektų pagal Sanglaudos skatinimo programos priemones įgyvendinamiems projektams. Panašiam projektų skaičiui finansavimas skirtas ir pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros programą, kuriems šiuo metu jau skirta apie 500 mln. Lt.

Iš viso pagal šiuo metu paskelbtus kvietimus ir valstybinio bei regioninio planavimo projektų sąrašus numatoma paskirstyti lėšų suma siekia 12,5 mlrd. Lt. Tai sudaro pusę 2007-2013 m. Lietuvai skirtos ES struktūrinės paramos.

***
Apie veiksmų programas

Žmogiškųjų išteklių plėtros programa yra skirta viešojo ir privataus sektorių darbuotojų mokymams ir kvalifikacijai kelti bei tyrėjų ir mokslininkų gebėjimams ugdyti. Pagal šią veiksmų programą kuriamos mokymosi visą gyvenimą ir efektyvaus viešojo valdymo sistemos.

Pagal Ekonomikos augimo veiksmų programą ES parama skiriama šalies ekonominei infrastruktūrai gerinti,  verslo produktyvumo lygiui didinti, ypač sudarant palankią aplinką inovacijoms ir smulkiajam bei vidutiniam verslui, moksliniams tyrimams bei technologinei plėtrai.

Sanglaudos skatinimo veiksmų programa skirta stiprinti vietinės ir urbanistinės plėtros potencialą, saugoti kultūros paveldą ir gamtą bei pritaikyti juos turizmo plėtrai, užtikrinti viešųjų paslaugų kokybę ir prieinamumą.

Viešųjų ryšių skyrius
Tel.: 219 4449
www.finmin.lt