BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Europos Sąjungos fondų parama įsisavinama sėkmingai

Data

2007 11 21

Įvertinimas
0

Vilnius, lapkričio 21  d. Finansų ministerijos duomenimis, pagal Bendrąjį programavimo dokumentą (BPD) iki šių metų spalio 31 d. buvo pasirašytos 3508 paramos teikimo sutartys dėl 4 mlrd. 526 mln. Lt, iš kurių ES lėšos – 3 mlrd.163 mln. Lt. Iš Sanglaudos fondo, spalio 31 d. duomenimis, rangovams buvo išmokėta 1 mlrd. 351,7 mln. Lt lėšų, o tai yra 47 proc. visų Sanglaudos fondo paramos lėšų.

Iki šių metų spalio 31 d. buvo baigta įgyvendinti daugiau nei pusė su ES struktūrinių fondų parama finansuojamų projektų – 1923. Jiems finansuoti buvo panaudota 936 mln. Lt ES lėšų. Daugiausia įgyvendinta Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo finansuojamų projektų – 1405, kuriems išleista 277 mln. Lt šio fondo lėšų, ir iš Žuvininkystės orientavimo finansinės priemonės finansuojamų projektų – 72, kuriems įgyvendinti buvo panaudota 24 mln. Lt, o tai sudarė 58 proc. visų šio fondo lėšų.

Šių metų spalio 31 d. duomenimis, ES struktūrinės paramos buvo įsisavinta (pripažinta tinkamomis deklaruoti Europos Komisijai) 2 mlrd. 313 mln. litų, iš jų – ES lėšos sudarė 1 mlrd. 634 mln. litų arba 53 proc. visų Lietuvai pagal BPD numatytų ES lėšų. Iš viso 2004-2006 m. Lietuvai skirta 3 mlrd. 91 mln. Lt. ES struktūrinių fondų lėšų.

ES paramos lėšos įsisavinamos sėkmingai ir ES lėšų praradimas 2007 m. Lietuvai negresia: N+2 taisyklė jau įvykdyta pagal kiekvieną ES struktūrinį fondą. Iš Europos regioninės plėtros fondo įsisavinta 164,3 mln. Lt daugiau nei privaloma iki šių metų pabaigos, iš Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo – 117,9 mln. Lt daugiau, iš Žuvininkystės orientavimo finansinės priemonės – 5,9 mln. Lt daugiau, o iš Europos socialinio fondo – 46,8 mln. Lt daugiau nei privaloma, norint neprarasti lėšų pagal N+2 taisyklę*.

Sanglaudos fondo Lietuvai skirta 2 mlrd. 821,6 mln. litų, kurie turi būti išmokėti rangovams iki 2010 m. pabaigos. Parama skiriama projektams, kurių vertė ne mažesnė nei 34,5 mln. Lt (10 mln. EUR) ir vykdomi transporto bei aplinkos apsaugos sektoriuose. Šių metų spalio 31 d. duomenimis, rangovams išmokėta 1 mlrd. 351,7 mln. Lt: transporto sektoriuje buvo išmokėta 873,8 mln. Lt, aplinkos apsaugos – 475,8 mln. Lt Sanglaudos fondo lėšų.  

* N+2 taisyklė taikoma metams pasibaigus: konkretiems metams skirtos kiekvieno Europos Sąjungos struktūrinio fondo lėšos turi būti įsisavintos ir deklaruotos Europos Komisijai per einamuosius bei ateinančius dvejus metus.  Pirmas N+2 taisyklės nuostatų tikrinimo terminas buvo 2006-12-31, antrasis bus 2007-12-31. Tačiau  jau šiandien 2007 m. Lietuvai taikomos N+2 taisyklės nuostatos jau įvykdytos pagal kiekvieną ES struktūrinį fondą.

Informacija apie struktūrinių fondų lėšų įsisavinimą kasdien atnaujinama tinklalapyje www.esparama.lt

Viešųjų ryšių skyrius
Tel.: (8 5) 239 0256
www.finmin.lt