2024-05-29

Finansų ministerija įgyvendino 70 proc. šešėlinės ekonomikos ir PVM atotrūkio mažinimo priemonių

Finansų ministerijai įgyvendinus bene 70 proc. dar 2021 m. patvirtinto „Šešėlinės ekonomikos ir PVM atotrūkį mažinančių veiksmų plano“ priemonių, finansų ministrė Gintarė Skaistė pažymi, jog ne tik sumažintas PVM atotrūkis šalyje, kuris išlaikys mažėjimo tendencijas ir ateinančiais metais, bet ir dėl kovos su šešėliu gauta per 600 mln. eurų daugiau PVM, o dėl tiesioginio plano priemonių poveikio – dar 238 mln. eurų.

„Šiandien jau galime matyti akivaizdžius kovos su šešėline ekonomika priemonių rezultatus. Ne tik įgyvendinome bene 70 proc. suplanuotų priemonių, bet aiškiai matome, jog nieko nedarant ir šešėlinei ekonomikai išliekant kadencijos pradžios 2020 m. lygyje, 2021–2022 m. būtume nesurinkę per 600 mln. eurų. Papildomai, tiesiogiai įgyvendinus mūsų sukurto plano priemones, vien 2023 m. surinkome per 238 mln. eurų. Šie rezultatai įrodo, jog mūsų patvirtintas planas šešėlinei ekonomikai ir PVM atotrūkiui mažinti veikia“, – atidarydama kasmetinę skaidrumo akciją „Šioje šalyje nėra vietos šešėliui“ Vyriausybėje sakė ministrė G. Skaistė.

Spaudos konferencijoje ministrė G. Skaistė taip pat atkreipė dėmesį į PVM atotrūkio mažėjimo tendencijas.

2.jpg

Paskutinio paskelbto Europos Komisijos Socialinių ir ekonominių tyrimų centro (angl. CASE) PVM atotrūkio ES šalyse tyrimo duomenimis, Lietuvoje per paskutinį dešimtmetį kasmet stebima PVM atotrūkio mažėjimo tendencija. 2021 metais PVM atotrūkis sudarė 14,5 procento ir, palyginti su 2020 metais, sumažėjo 4,2 procentinio punkto. Anot CASE vertinimo – tai didžiausias mažėjimas per visą skaičiavimo laikotarpį. Išankstiniais CASE vertinimais, 2022 metais PVM atotrūkis sumažėjo dar ženkliau – iki 13,5 procento, arba palyginti su 2020 metais sumažėjo 5,2 procentiniais punktais.

Išankstiniais duomenis, kurie rengiami Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) skaičiavimais, PVM atotrūkio mažėjimo tendencija Lietuvoje išliks ir toliau. VMI vasario mėnesio pateikiamos tendencijos iš esmės sutampa su CASE skaičiavimais – 2022 m., prognozuojama, PVM atotrūkis sudarys 13 proc., 2023 m. – 12,2 proc., 2024 m. – 11 proc.

3.jpg

Pasak ministrės, iš drauge su kitomis šalies institucijomis įgyvendinamo „Šešėlinės ekonomikos ir PVM atotrūkį mažinančių veiksmų plano“ 37 priemonių liko vos 12, kurių įgyvendinimo finišas numatytas iki 2026 m. pabaigos.

Jau įgyvendintos plano priemonės

Per šią kadenciją 70 proc. įgyvendinto „Šešėlinės ekonomikos ir PVM atotrūkį mažinančių veiksmų plano“ priemonės apima dvi kertines kategorijas: prevencinės pažeidimų užkardymo priemonės bei savanorišką mokesčių mokėjimą skatinančios priemonės.

Įgyvendintos prevencinės pažeidimų užkardymo priemonės: atsiskaitymų negrynaisiais pinigais skatinimas; privačių poreikių tenkinimo įmonių sąskaita prevencija; didesnės kontrolės galimybės VMI, siekiant užkardyti pažeidimus; atsakomybės už finansinių ataskaitų teikimą stiprinimas; tikslesni informacijos teikimo reikalavimai dirbantiems statybų sektoriuje ir statybų užsakovams; užkardytas nelegalus darbas įvedant skaidriai dirbančiųjų identifikavimo kodą statybvietėse; įvesta galimybė naikinti bedarbio statusą, jei gaunamos nelegalios pajamos; sumažinta biurokratinė našta komandiruojamiems dirbti; peržiūrimos taikomos baudos už pažeidimus; nustatyti reikalavimai taksi naudoti kasos aparatus arba spausdintuvus.

Taip pat įgyvendinta galimybė VMI gauti duomenis iš skaitmeninių prekybos ir paslaugų platformų; sukurtas didelės vertės turtu disponuojančių asmenų priežiūros modelis; įdiegtos pažangios priemonės ES išorės sienos kontrolei ir pažeidimų prevencijai, konkrečiai – Lietuvoje įrengta viena moderniausių Europoje traukinių rentgeno kontrolės sistema Kenos muitinės geležinkelio poste; modernizuota krovininio transporto informacinė sistema, neleidžianti licencijuoti techniškai netvarkingų krovininių transporto priemonių.

Su savanoriško mokesčių mokėjimo skatinimu susijusios įgyvendintos priemonės apima administracinės naštos mažinimą savarankiškai dirbantiems, vieno langelio principu deklaruojant pajamas VMI ir Sodrai; teikiamų VMI paslaugų smulkiam ir vidutiniam verslui kokybės gerinimu; elektroninių kasos aparatų sistemos diegimu ir informacijos gavimu; tarpinstitucinio bendradarbiavimo stiprinimu.

Įgyvendinamos likusios plano priemonės

Likusios 12 šiuo metu įgyvendinamų „Šešėlinės ekonomikos ir PVM atotrūkį mažinančių veiksmų plano“ priemonių apima tas pačias dvi kertines kategorijas: prevencinės pažeidimų užkardymo priemonės bei savanorišką mokesčių mokėjimą skatinančios priemonės.

Įgyvendinamos prevencinės pažeidimų užkardymo priemonės: kuriama ne tik supaprastinta pridėtinės vertės mokesčio (PVM) ir gyventojų pajamų mokesčio (GPM) deklaracijų teikimo sistema, bet ir jų vertinimas jau pateikimo momentu; robotizuojami VMI procesai pasikartojantiems techniniams veiksmams; stiprinama duomenų analizė bei VMI ir Muitinės darbuotojų kompetencijos; stiprinamas išmaniosios mokesčių administravimo sistemos (i.MAS) duomenų dalijimasis su STT ir FNTT; Muitinė aprūpinama reikalinga tikrinimo įranga; nuo 2025 m. kas trejus metus ketinama atlikti mokslinius tyrimus į apskaitą neįtrauktų alkoholio ir tabako gaminių vartojimo tyrimus.

Savanoriškam mokesčių mokėjimui skatinti šiuo metu kuriamas VMI teikiamų paslaugų ir klientų aptarnavimo modelis pagal klientų segmentus; numatyta sukurti sąsajas tarp informacinių sistemų ir užtikrinti elektroninių sąskaitų judėjimą tarp privataus ir viešojo sektoriaus subjektų; įdiegti elektronines paslaugas, padedančias mokesčių mokėtojams kuo paprasčiau apskaičiuoti ir sumokėti mokesčius; sukurti elektroninių prekių pirkimo–pardavimo ir vežimo dokumentų ekosistemą; sukurti mokesčių mokėtojams prieinamą jo rizikos valdymo profilį VMI sistemoje; rengiama visapusiška visuomenės švietimo programa ir jos įgyvendinimo planas, skirtas šešėlinės ekonomikos toleravimui visuomenėje mažinti.

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg