2022-05-05

Finansų ministerija: numatomi pokyčiai turto ir verslo vertinimo reguliavimo srityje

Vakar Vyriausybė pasitarime pritarė Finansų ministerijos pasiūlytai turto ir verslo vertinimo teisinio reguliavimo tobulinimo krypčiai, kuria bus siekiama didesnio skaidrumo, duomenų atsekamumo ir vertinimo ataskaitų patikimumo.

Anot viceministrės Rūtos Bilkštytės, bus siūloma nereguliuoti vertintojo profesijos, o visuomenės interesą dėl vertinimo patikimumo užtikrinti alternatyviomis priemonėmis – sukurti naują skaitmeninį ataskaitų registrą, užtikrinti nuasmenintų duomenų atvėrimą visuomenei.

„Remdamiesi užsienio šalių gerąja praktika bei atlikę išsamią analizę identifikavome esamo turto ir verslo vertinimo teisinio reguliavimo ir jo praktinio įgyvendinimo problemas. Ateinančiais metais numatoma inicijuoti pakeitimus, mažinti reguliavimo naštą vertintojo profesijai, pritaikant kitas susijusias priemones. Tikime, jog taip pasieksime efektyvių rezultatų – bus užtikrintas skaidrus ir patikimas vertinimas“, – sakė finansų viceministrė Rūta Bilkštytė.

Pasak viceministrės, rengiant šį pakeitimų projektą ir toliau bus aktyviai bendradarbiaujama su profesijų atstovais, siekiant rasti bendrą vertinimo ataskaitų kokybės užtikrinimo sprendimą.  

Turto ir verslo vertinimo teisinio reguliavimo papildomo poveikio vertinimo analizės metu išnagrinėtos trys (dereguliavimo, savivaldos, mišraus) modelių alternatyvos. Numatoma įgyvendinti dereguliavimo modelį – siūlant nereguliuoti vertintojo profesijos.

Anot ministerijos, pirmiausia turės būti nustatyti aiškūs reikalavimai vertinimo ataskaitai. Geras jos pavyzdys – tarptautiniu mastu pripažinti vertinimo standartai.

Antra, vertinimo ataskaitų registravimas ir viešinimas valstybės informacinėje sistemoje. Šios priemonės įgyvendinimas bus derinamas su vertintojų profesijos atstovais ir ekspertais.

Be to, ataskaitų duomenis siūloma viešinti ir visuomenei, numatant, jog privataus sektoriaus vertinimo ataskaitos būtų skelbiamos su daline informacija, o viešojo sektoriaus – pilna vertinimo ataskaita.

Taip pat numatoma, jog Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba (AVNT) vietoj vykdomų priežiūros funkcijų veiktų kaip kompetencijos centras, teikiantis konsultacijas viešajam sektoriui.

Primename, jog nepriklausomo turto ir verslo vertinimo tikslas – užtikrinti, kad užsakovui būtų suteikta objektyvi ir nešališka išvada apie vertinamo turto vertę, atsižvelgiant į jo būklę, tinkamumą naudoti, atsiperkamumo perspektyvą ir kitas aplinkybes.