2023-10-06

Finansų rinkų politikos formavimo patariamoji komisija aptarė, kaip stiprinti kripto rinkos dalyvių priežiūrą

Įvykusiame Finansų rinkų politikos formavimo patariamosios komisijos posėdyje didžiausias dėmesys skirtas kripto turto rinkų reglamento (angl. MiCA) įgyvendinimui ir kripto turto paslaugų teikėjų priežiūros modeliui. Taip pat posėdyje apžvelgta padėtis finansų rinkose. 

„Atsižvelgdami į sparčiai augantį kripto turto paslaugų teikėjų skaičių, šio sektoriaus priežiūrai siūlome prioritetinį dėmesį. Praėjusiais metais priėmėme specialius reguliavimą griežtinančius įstatymus, taip pat reglamentavimo žingsnių buvo imtasi ir visos Europos Sąjungos mastu – šiais metais priimtas ir kitais metais bus pradėtas taikyti kripto turto rinkų reglamentas, nustatantis šio sektoriaus veiklos reikalavimus. Dabar svarbu apsibrėžti kaip pasiskirstys funkcijos naujame priežiūros modelyje, taip pat stiprinti resursus bei kompetencijas  prižiūrinčios institucijose“, – sakė finansų ministrė Gintarė Skaistė.

Siekdama įgyvendinti kripto turto rinkų (MiCA) ir lėšų pervedimo reglamentų (TRF) reikalavimus Finansų ministerija rengia 7 įstatymų pakeitimų projektus.

Kripto turto paslaugų teikėjai turėtų būti integruojami į esamą priežiūros modelį: Lietuvos bankas suteikia licencijas ir atlieka prudencinę priežiūrą (taip pat kaip kitų finansų sektoriaus subjektų). O už kripto rinkos dalyvių pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos reikalavimų priežiūrą atsakingomis institucijomis paskirti Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybą (FNTT) ir Lietuvos banką. 

„MiCA reglamentas sukurs bendras kriptoturto veiklos reguliavimo taisykles visoje Europos Sąjungoje, tačiau jos nepanaikins visų rizikų, įskaitant susijusių su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu. Dėl to MiCA reglamento įgyvendinimui reikia atsakingai pasirengti ir tam reikės visų susijusių institucijų konstruktyvaus bendradarbiavimo“, – sako Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus.

Įgyvendinus šių reglamentų nuostatas bus užtikrinama neprofesionaliųjų investuotojų aukšto lygio apsauga bei geriau valdomos kripto turto paslaugų teikėjų pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos.

Posėdyje taip pat diskutuota dėl ankstesnės MiCA reglamento taikymo datos Lietuvoje: šio reglamento taikymo pradžia ES pilna apimtimi – 2024 m. gruodžio 30 d. Valstybės narės gali nuspręsti netaikyti kripto turto paslaugų teikėjams skirto pereinamojo laikotarpio režimo arba sutrumpinti jo trukmę. Finansų ministerija siūlo, kad Lietuvoje pilnas licencijavimo procesas būtų pradėtas vykdyti anksčiau nei siūlomas terminas reglamente.

Primename, kad Finansų rinkos politikos formavimo patariamąją komisiją sudaro Finansų ministerijos ir Lietuvos banko atstovai.

Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatyme numatyta, kad finansų rinkos politikos formavimo klausimais Finansų ministrui pataria ir finansų rinkos politikos įgyvendinimą stebi Finansų rinkos politikos formavimo patariamoji komisija, kurią sudaro: Finansų ministras esantis ir Komisijos pirmininku; finansų viceministras, atsakingas už finansų rinką; Lietuvos banko valdybos pirmininkas; Lietuvos banko už finansų rinkos priežiūrą atsakingo padalinio vadovai.