BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Įsteigtas fondas, kurio lėšomis bus finansuojamas daugiabučių namų atnaujinimas

Data

2009 06 11

Įvertinimas
0
Įsteigtas fondas, kurio lėšomis bus finansuojamas daugiabučių namų atnaujinimas
Įsteigtas fondas, kurio lėšomis bus finansuojamas daugiabučių namų atnaujinimas
EIB viceprezidentas Matthias Kollatzas-Ahnenas, Finansų ministras Algirdas Šemeta ir Aplinkos ministras Gediminas Kazlauskas Vilnius, birželio 11 d.  Finansų ministras Algirdas Šemeta, aplinkos ministras Gediminas Kazlauskas ir Europos investicijų banko (EIB) viceprezidentas Matthias Kollatz – Ahnen Finansų ministerijoje šiandien pasirašė finansavimo sutartį.

Šia sutartimi įsteigiamas Kontroliuojantysis fondas, kurio lėšos bus investuojamos į daugiabučių namų atnaujinimą. Į įsteigtą fondą ketinama pervesti 785 mln. litų Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir nacionalinių bendrojo finansavimo lėšų.

Kontroliuojantysis fondas formuojamas įgyvendinant Europos Komisijos, Europos investicijų banko ir Europos plėtros banko tarybos iniciatyvą JESSICA (angl. Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas). Ja siekiama pritraukti investicijas tvariai miestų plėtrai, naudojant finansų inžinerijos priemones. Lietuva taps viena pirmųjų valstybių Europos Sąjungoje, kurioje bus pradėta įgyvendinti JESSICA iniciatyva.

„Įsteigdami Kontroliuojantįjį fondą suteikiame rimtą postūmį daugiabučių namų atnaujinimo procesui, nes pasitelkus finansų inžinerijos priemones ir pritraukus tarptautinių institucijų lėšas, dalyvauti modernizacijos programoje galės žymiai daugiau gyventojų negu kada nors iki šiol“, - sako finansų ministras A. Šemeta, kurio teigimu, šiandien pasirašyta sutartis reiškia ir naujovišką požiūrį į Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimą.

„Lėšas, kurios bus investuotos į daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimo projektus ir sugrįš JESSICA Kontroliuojančiajam fondui, bus galima vėl investuoti. Taigi ES struktūrinių fondų lėšomis kuriamas atsinaujinantis procesas, kuris leidžia maksimaliai padidinti ilgalaikį ES fondų poveikį šaliai“, - pabrėžia finansų ministras.

Lietuvoje iniciatyva JESSICA ketinama pasinaudoti finansuojant daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimo investicinius projektus.  Nuo 2008 m. pradžios Finansų ministerija kartu su EIB nagrinėjo iniciatyvos JESSICA įgyvendinimo Lietuvoje galimybes. Atlikus galimybių Lietuvoje studiją, nustatyta, kad šiuo iniciatyvos JESSICA įgyvendinimo Lietuvoje etapu būtų efektyviausia investuoti į energijos efektyvumo didinimo priemones. Remiantis atliktos studijos „JESSICA instrumento panaudojimas energijos efektyvumui didinti Lietuvoje“ ir Ministro Pirmininko sudarytos tarpinstitucinės darbo grupės pasiūlymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nusprendė įgyvendinti JESSICA iniciatyvą, įsteigiant Kontroliuojantįjį fondą. Jo valdytoju šiandien pasirašyta sutartimi paskirtas EIB.

Pasirašyta sutartis apibrėžia Kontroliuojančiojo fondo steigimo, jo valdytojo atrinkimo ir administravimo principus. Iškart po sutarties pasirašymo EIB pradės analizuoti Lietuvos situaciją ir, kaip Kontroliuojančiojo fondo valdytojas, atrinkti Lietuvoje finansinius tarpininkus, atsakingus už atskirų finansinių instrumentų steigimą ir valdymą. Tikimasi, kad į finansinius instrumentus investuojami 785 mln. litų papildomai pritrauks tiek pat ir privačių lėšų. Iniciatyva turėtų labai prisidėti ir prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinto Ekonomikos skatinimo plano įgyvendinimo. Viena jo dalių kaip tik ir skirta pastatų energetinio efektyvumo didinimui.

 

Viešųjų ryšių skyrius
Tel.: (8 5) 239 0222
www.finmin.lt


Papildoma informacija