2021-11-09

Kviečiame į Trijų jūrų iniciatyvos investicinio fondo konferenciją

Kviečiame į Trijų jūrų iniciatyvos investicinio fondo konferenciją, kuri vyks 2021 m. lapkričio 17 d.

Šioje konferencijoje Trijų jūrų iniciatyvos investicinio fondo stebėtojų tarybos ir investicinio fondo investicijų patarėjo „Amber Infrastructure Group“ atstovai pristatys galimybes Lietuvoje pasinaudoti fondo investicijomis energetikos, transporto ir skaitmenizavimo sektoriuose, detaliai atskleis fondo projektų investavimo ir vertinimo kriterijus. Lietuvos institucijų atstovai pristatys energetikos, transporto ir skaitmenizavimo sektorių strategines plėtros kryptis, pagal kurias įgyvendinami projektai galėtų gauti Trijų jūrų iniciatyvos investicinio fondo finansavimą.

Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje „Radisson Blu Royal Astorija“ (Didžioji g. 35/2).

Trijų jūrų iniciatyva (3JI) – prezidentų lygmens bendradarbiavimo platforma, įkurta 2015 metais, kurios tikslas – išplėsti regioninį bendradarbiavimą vykdant infrastruktūros projektus energetikos, transporto, skaitmenizavimo srityse, stiprinti Europos Sąjungos sanglaudą bei Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų transatlantinius saitus. Šia iniciatyva siekiama sustiprinti 12 regiono šalių, išsidėsčiusių tarp Adrijos, Baltijos ir Juodosios jūrų, junglumą, ypač Europos Sąjungos Šiaurės ir Pietų ašyje, pavyti senąsias Europos Sąjungos šalis infrastruktūros išsivystymo srityje ir įveikti regioninius išsivystymo skirtumus Europos Sąjungoje.

Iniciatyvoje dalyvauja Vidurio ir Rytų Europos šalys: Austrija, Bulgarija, Kroatija, Čekija, Estija, Latvija, Lietuva, Lenkija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Vengrija.

JAV, Vokietija, Europos Komisija – 3SI partnerės.

Pernai pradėjo veikti 3JI investicinis fondas – komercinis fondas, investuojantis į transporto, energetikos ir skaitmeninę infrastruktūrą 3JI šalyse. Svarbus jo vaidmuo – papildyti ir sustiprinti atskirų 3SI šalių kapitalo panaudojimą ir Europos Sąjungos finansines priemones. Investicijų infrastruktūros projektams transporto, energetikos, skaitmenizavimo srityse poreikis Vidurio, Rytų ir Pietryčių Europos regionuose, remiantis Tarptautinio valiutos fondo 2020 metų skaičiavimu, – net 1,15 trln. eurų. 3SIIF planuoja sukaupti 3–5 mlrd. eurų.

Šiuo metu prie 3JI investicinio fondo yra prisijungusios 9 šalys, kurios į fondą įnešė arba įsipareigojo įnešti lėšų: Lenkija – 750 mln. eurų, Rumunija – 200 mln. eurų, Slovėnija – 23 mln. eurų, Estija, Latvija, Vengrija, Bulgarija, Lietuva ir Kroatija – po 20 mln. eurų.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė sprendimą prisijungti prie 3JI investicinio fondo ir į šį fondą investuoti 20 mln. eurų priėmė 2020 m. rugsėjo 16 d., o 2021 m. sausio 29 d. Lietuva oficialiai tapo visateise 3JI investicinio fondo nare. Atstovauti Lietuvai įsigyjant 3JI investicinio fondo A klasės akcijas buvo pavesta nacionalinei plėtros įstaigai – uždarajai akcinei bendrovei Viešųjų investicijų plėtros agentūrai (VIPA).

Vadovaudamasis fondo strategija 3JI investicinis fondas investuoja į:

  • transporto sektorių: investuojama į projektus, susijusius su transeuropiniais transporto tinklais „TEN-T“, įskaitant kelius, geležin- kelio linijas, vidaus vandens kelius, jūrų uostus, oro uostus, geležinkelius ir terminalus, riedmenis ir kitą infrastruktūrą;
  • energetikos sektorių: investuojama į projektus, kuriais skatinamas saugus energijos tiekimas (pvz., didinant elektros sistemos lankstumą arba diversifikuojant energijos šaltinius), remiamas energijos perėjimas (angl. transition)3JI šalių regione. Ypatingas dėmesys skiriamas transeuropiniams energetikos tinklams („TEN-E“) ir bendrojo intereso projektams (angl. Projects of Common Interest, PCI), įskaitant perdavimą, paskirstymą, saugojimą, atsinaujinančios energijos gamybą ir efektyvaus energijos vartojimo didinimą;
  • skaitmenizacijos sektorių: daugiausia dėmesio skiriama infrastruktūrai, susijusiai su kibernetiniu saugumu, išmaniosiomis ir kitomis skaitmeninėmis technologijomis, finansuoti.

Šis fondas jau finansavo 3 projektus skirtingose fondo tikslinėse srityse:

  1. „Cargounit“– lokomotyvų išperkamosios nuomos verslas Lenkijoje (transporto sektorius);
  2. „Greenergy“ – duomenų centro platforma Estijoje (skaitmenizacijos sektorius);
  3. „Green Energy Development GmbH“ – Vienoje įsikūrusi atsinaujinančiosios energetikos įmonė (energetikos sektorius).

Kviečiame registruotis el. paštu [email protected],

nurodant vardą pavardę įmonę ar instituciją, kuriai atstovaujate, ir pareigas iki lapkričio 11 d. Dėl pandemijos renginio dalyvių skaičius yra ribojamas ir būtina registracija.

Dalyvavimas renginyje galimas tik su galimybių pasu.

Data: 2021 m. lapkričio 17 d.

Vieta: Radisson Blu Royal Astorija viešbutis, Didžioji gatvė 35/2, Vilnius

Renginio formatas: hibridinis (prisijungiant nuotoliniu būdu ir dalyvaujant gyvai)

Registracija į renginį būtina tik dalyvaujant gyvai (su galimybių pasu).