2023-06-16

Lietuva prisideda prie tolesnės Europos investicijų banko paramos Ukrainai

Finansų viceministras Mindaugas Liutvinskas, šiandien dalyvaudamas metiniame Europos investicijų banko (EIB) valdytojų tarybos posėdyje, anonsavo Lietuvos įsipareigojimą skirti 10 milijonų eurų įnašą į EIB naujai įsteigtą patikos fondą, skirtą Ukrainos artimiausio laikotarpio atstatymo poreikiams finansuoti (EU4U fondas).

„Vertiname Europos investicijų banko indėlį teikiant skubią finansinę paramą Ukrainai ir nukentėjusioms šalims, siekiant sušvelninti neigiamas karo pasekmes. Palaikome EIB pastangas ir tvirtą įsipareigojimą toliau remti Ukrainą. Naujojo EU4U fondo įsteigimas sudaro sąlygas bankui toliau įgyvendinti skubius infrastruktūros projektus Ukrainoje, prisidedant prie artimiausio laikotarpio šalies atstatymo poreikių padengimo. Lietuva yra viena pirmųjų šalių, paskelbusi apie prisidėjimą prie šio fondo, skiriant 10 mln. eurų įnašą. Tikimės, kad mūsų pavyzdžiu paseks ir kitos ES šalys“, – pažymi finansų viceministras M. Liutvinskas.

EIB, atsižvelgdamas į 2022 m. gruodžio 15 d. Europos Vadovų tarybos raginimą sustiprinti paramą svarbiausiems Ukrainos infrastruktūros poreikiams, pasiūlė įgyvendinti Europos Sąjungos (ES) iniciatyvą Ukrainai, įskaitant EU4U fondo įsteigimą. 2023 m. kovo 29 d. EIB Direktorių valdyba pritarė iniciatyvai ir fondo steigimui. EU4U fondas leis EIB, kaip Europos Sąjungos bankui, toliau finansuoti skubius ir svarbius infrastruktūros atstatymo ir ekonomikos atsparumo stiprinimo projektus Ukrainoje, kol bus parengtas nuolatinis pagalbos Ukrainai mechanizmas Europos Sąjungos lygiu.

2023 m. birželio 7 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė sprendimą skirti 10 mln. eurų į EIB EU4U fondą.

Lietuva EIB nare tapo 2004 m. Šiuo metu Lietuvai priklauso 437,6 mln. eurų įstatinio kapitalo (0,18 proc.). Iš viso projektams Lietuvoje finansuoti EIB yra suteikęs paskolų už 4,6 mlrd. eurų. 2022 m. EIB grupė Lietuvoje investavo apie 300 mln. eurų.  

Daugiau informacijos apie Lietuvos projektus rasite ČIA