2023-11-20

Lietuva su ERPB pasirašė susitarimą, kuriuo Ukrainai skiriamas 1 mln. eurų

Šiandien finansų ministrės Gintarės Skaistės ir Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko (ERPB) viceprezidento Mark Bowman susitikime pasirašytas susitarimas, kuriuo Lietuva skiria 1 mln. eurų  įnašą ERPB fondui, skirtam paramai Ukrainai.

„Lietuva prisideda prie daugelio tarptautinių iniciatyvų, skirtų telkti finansinę paramą kovojančiai Ukrainai. Vertinant reikšmingą ERPB vaidmenį šiame procese, Vyriausybė priėmė sprendimą 1 milijonu eurų prisidėti prie banko fondo, skirto konkrečiai socialinių karo padarinių sprendimui Ukrainoje. Be karinės ir biudžetinės paramos, svarbu užtikrinti šalies viduje perkeltų asmenų būtinuosius poreikius ir išplėsti nuo karo nukentėjusiųjų galimybes grįžti į darbo rinką“, – pažymėjo ministrė G. Skaistė.

ERPB Veiksmų už lygybę ir lytis fondo Ukrainos programos, prie kurios prisideda Lietuva, tikslas – kurti verslo aplinką ir plėtoti žmogiškąjį kapitalą, taip įgalinant karo veteranų, neįgaliųjų ir kitų nuo rusijos karo Ukrainoje nukentėjusių asmenų galimybes įsidarbinti. Pagal programą taip pat teikiama ir psichologinė pagalba šiems asmenims.

Lietuva – trečioji šalis donorė, prisidėjusio prie šio fondo – ankščiau lėšas į jį įnešė Japonija ir Taivanas.  Numatoma, jog į fondą Lietuva lėšas perves iki 2023 m. pabaigos.

Nuo rusijos karo prieš Ukrainą pradžios ERPB į šalies ekonomiką jau yra investavęs daugiau nei 3 mlrd. eurų ir numato tolesnes investicijas į energetinį saugumą, gyvybiškai svarbios infrastruktūros atkūrimą, maisto tiekimo grandinių užtikrinimą, prekybos palaikymą ir privačiojo sektoriaus likvidumui palaikymą. Gegužės mėn. ERPB akcininkai pritarė, kad siekiant palaikyti ilgalaikių ir tvarių investicijų lygį šalyje, būtina akcininkų parama – tam ERPB direktorių valdyba praeitą savaitę rekomendavo ERPB valdytojų tarybai patvirtinti ERPB kapitalo didinimą 4 mlrd. eurų.

„Remti žmogiškojo kapitalo vystymąsi ir lygias galimybes yra vienas iš pagrindinių ERPB prioritetų, į kurį Bankas orientuojasi visose savo veiklos regionuose. Tai ypač aktualu Ukrainoje, kurioje karas itin ženkliai paveikė daugelį socialinių grupių, įskaitant moteris, vaikus ir neįgaliuosius. Vertiname glaudų Lietuvos bendradarbiavimą su ERPB ir indėlį, leidžiantį toliau prisidėti prie žmogiškojo kapitalo vystymo ir jo atsparumo skatinimo Ukrainoje. Didžiuojamės parama, kurią Bankas jau suteikė karo veteranams Ukrainoje ir esame įsipareigoję toliau padėti kitoms nukentėjusioms grupėms“, – sako ERPB viceprezidentas Mark Bowman.

Tai pat susitikimo metu aptarta Lietuvos ekonomikos situacija ir bendradarbiavimas su ERPB. ERPB investicijos Lietuvoje 2022 metais siekė 208 mln. eurų ir buvo nukreiptos į strateginius šalies tikslus, tokius kaip energetinio nepriklausomumo stiprinimą ir ekonomikos atsparumo didinimą.