2021-03-16

Lietuvai skirta antroji SURE paskolos dalis – 302 mln. eurų

Šiandien Lietuva iš Europos Komisijos gavo antrąją paskolos dalį – 302 mln. eurų – iš SURE finansinės priemonės. Ši parama naudojama finansuojant priemones skirtas darbo vietų išsaugojimui. Iš viso Lietuvai skirta 602,31 mln. eurų.

SURE – tai laikina finansinė priemonė, kuri pernai gegužės 19 d. Tarybos reglamentu buvo sukurta nedarbo rizikai dėl ekstremaliosios situacijos, susijusios su COVID-19 protrūkiu, mažinti. Ja siekiama pandemijos paveiktoms Europos Sąjungos valstybėms narėms suteikti paramą dėl patirtų bei staigiai padidėjusių viešųjų išlaidų, skirtų darbuotojų užimtumo išsaugojimui.

Lietuva paraišką dėl paskolos suteikimo pagal SURE priemonę pateikė 2020 m. rugpjūčio 7 d. Į Lietuvos paraišką įtrauktos keturios priemonės, kurių bendrą suma sudaro 602 mln. eurų: atlyginimų subsidijos darbdaviams prastovų metu (134 mln. eurų); atlyginimų subsidijos darbdaviams pasibaigus prastovoms (355 mln. eurų); išmokos savarankiškai dirbantiems asmenims (94,5 mln. eurų); išmokos savarankiškai dirbantiems ūkininkams (19,2 mln. eurų).

Pirma 300 mln. eurų paskolos dalis Lietuvą pasiekė praėjusių metų lapkričio 17 d.